Protirazník: tvorba písma v 16. století a dnes

Fred Smeijers
Protirazník: tvorba písma v 16. století a dnes
10. svazek Edice Katedra*

ISBN 978-80-88308-84-3
Cena: 450 Kč
Počet stran: 200 + 4
Formát: 110 x 195 mm
Vazba: V2

Publikaci můžete zakoupit ve školní Galerii UM nebo zde: https://www.umprum.cz/cs/web/aktivity/nakladatelstvi/obchod-a-distribuce.

Protirazník: tvorba písma v 16. století a dnes
V typografii dosud dominují písmové formy vytvořené během prvních sta let evropského knihtisku. Jaké byly postupy a přístupy skryté za těmito formami? Fred Smeijers je designér písma, který se naučil navrhovat a řezat razníky: základní nástroje pro tvorbu kovových liter. Kniha vychází ze studia historických precedentů a má významnou relevanci pro současnost. Publikaci Protirazník (1997) otevírají některé základní otázky: co přesně je – v jakékoli době – typografické písmo? Jak se liší od toho, co nazýváme psaním? Jak typografická písma hodnotit? Historický exkurs začíná u písem italských humanistů 15. století. Jejich abstraktní ideály jsou v naprostém rozporu s materiálními možnostmi výroby. Rozlišují se zde dva základní principy: první, kdy je pro vytváření razníků využíván soubor protirazníků (nebo též kontrapunců), a druhý, kdy se každý razník vyrývá nanovo. Smeijers považuje protirazník za zásadní pomůcku. Zajišťuje pravidelnost formy, opakovatelnost, rychlost výroby a vytváří svébytný designový systém. Ústřední kapitoly knihy tuto diskusi dále rozvíjejí, zaměřují se blíže na typografická písma a razníky z 16. století, které jsou dochovány zejména v antverpském muzeu Plantin-Moretus.
_____________________

Fred Smeijers (*1961) je nizozemský typograf, výzkumník a odborný publicista. Je kreativním ředitelem a spoluzakladatelem nezávislé písmolijny Type By. Smeijers je vědeckým pracovníkem muzea Plantin-Moretus, v roce 2019 byl jmenován profesorem v oboru tvorby písma na univerzitě v Readingu ve Velké Británii. Jeho další teoretickou prací je například publikace Type Now (2003). 

* Edice Katedra vznikla na základě potřeby zpřístupnit českým čtenářům kritické a dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu. Edici připravují k vydání Petr Krejzek a Pavla Paunerová.