UMPRUM Online // Zkoumání rodinné paměti a ženskosti v díle Michaely Šindlerové

Prostor Galerie NIKA se proměňuje v místo zkoumání rodinné historie a pozůstalosti rodiny Michaely Šindlerové, která ve své multimediální instalaci XX pracuje s autorskými malbami, fotografiemi z rodinných archivů a daty z centra pro genetický výzkum. Studentka Ateliéru volného umění III v projektu osciluje na pomezí uměleckého, vědeckého a archivního výzkumu. Přečtěte si více v článku Agáty Hošnové z Katedry teorie a dějin umění na UMPRUM Online: https://online.umprum.cz/zkoumani-rodinne-pameti-a-zenskosti-v-dile-michaely-sindlerove/ 

UMPRUM Online // Zkoumání rodinné paměti a ženskosti v díle Michaely Šindlerové

Foto: Lukáš Hlavín