Volné umění III

Intermediální - mezioborový - ateliér je místem pro umělecké aktivity, které se větví do více směrů a mohou se vzájemně vrstvit. Kresba, fotografie, film, literatura, malba, performance, hudba, koncept. Tento výčet způsobů, jak vstoupit do světa umění, je pouze orientační - odvislý od toho, čím se tu studenti/ky skutečně zabývají a jaké zkušenosti jim mohou jejich pedagogové nabídnout. Ateliér je též rozcestníkem na bodě nula - pokud víme, či jen tušíme, co chceme, měli bychom poznat, jakým způsobem to nalézt, koho se na to zeptat a jak si o to říct. Umělcem a umělkyní se člověk stává, protože se tak svobodně rozhodne sám nebo sama. V tomto ateliéru pak mohou ti/y, co se tak rozhodli/y, rozvíjet svoji teoretickou a praktickou zkušenost, svoji odvahu experimentovat, pracovat samostatně i v kolektivu a vést s pedagogy rovnocenný dialog. Ateliér je společenstvím lidí, které spojuje vědomí síly myšlenky a činu, sebereflexe, osobní odpovědnosti a důležitosti znovuobjevování rolí umělců a umělkyň, jejich dobré vůle a vzájemného smíru.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1

Místnost č. 207 (druhé patro)


VEDENÍ ATELIÉRU
doc. MgA. Michal Pěchouček
michal.pechoucek@umprum.cz

&

MgA. Dominik Gajarský, Ph.D.
dominik.gajarsky@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
na základě předchozí dohody e-mailem

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram