Úspěch studentů UMPRUM v soutěži Diplomky 2023

Čerství absolventi UMPRUM zabodovali v soutěži Diplomky 2023 vyhlašované Českou komorou architektů. Zvláštní cena společnosti Zumtobel byla udělena Marko Čamborovi z Ateliéru architektury I UMPRUM s diplomovou prací Nová Palmovka. Diplomový projekt Production of Food Martina Stupky, taktéž z Ateliéru architektury I vedeného prof. Janem Šépkou, byl oceněný 3. cenou ČKA.

Úspěch studentů UMPRUM v soutěži Diplomky 2023

Projekt Nová Palmovka Marka Čambora se zaměřuje na adaptaci objektu Nová Palmovka v pražské Libni. Zadání této adaptace vytvořil pomocí participativního plánování. Kvantitativní metodou dotazníků, která se zaměřovala na otázky občanské vybavenosti, odhalila významnou poptávku po komerčních a kulturních službách. Absence těchto služeb je výsledkem dlouhodobě nekoncepčního rozvoje této lokality. I Nová Palmovka může spadat do tohoto trendu. Prostřednictvím tohoto projektu se snaží vyzvat k nalezení symbiózy mezi státními zájmy a potřebami místních. Návrh adaptace vychází z principů udržitelnosti, samostatnosti a životaschopnosti. Zakládá si na konceptu soběstačného objektu, který spolupracuje se svou lokalitou. Udržitelnost je klíčovou podmínkou, která zahrnuje ponechání objektu v původní podobě a pouze přidávat prvky. Samostatnost objektu se týká energetiky a provozu, zatímco samostatnost lokality se zaměřuje na uspokojení potřeb obyvatel. Životaschopnost se projevuje v možnostech přizpůsobení se v čase. Projekt slouží jako fyzická občanská platforma, která poskytuje sídlo pro komerční a kulturní aktivity, kde se mohou prolínat místní potřeby s mezinárodními zájmy. Společný dialog pro lepší budoucnost.

Diplomová práce Marka Čambora byla oceněna porotou za „svůj přístup k tématu revitalizace nedostavěného objektu na Palmovce. Autor představil suverénní, technicistní přístup k řešení, který však zároveň působí čistě a elegantně. Objekt získal v důsledku návrhu spíše industriální charakter, což přispělo k celkové atmosféře projektu. Jedním z význačných prvků návrhu bylo využití membránové fasády, což obohatilo projekt o příjemnou fluidní atmosféru. Nelze opomenout ani důležitý aspekt interiéru, a to práci se světlem. Celkově lze tuto diplomovou práci charakterizovat jako excelentní příklad kvalitního a profesionálního přístupu k problematice revitalizace a přeměny prostoru. Práce byla komplexně zpracována, a tak splnila očekávání, že škola připraví studenta pro praxi.“ 

Diplomová práce Martina Stupky Production of Food se zabývá potravinovou produkcí ve vztahu k městskému prostředí. Odkrývá alternativy ke stávajícím potravinovým systémům. Klade si za cíl posoudit a nastínit možné scénáře budoucího vývoje pěstování potravin ve městě. K tomu by měl posloužit (ne)využívaný vnitroblok. Vnitrobloky vnímám jako velkou prostorovou rezervu v centru měst, na kterých by se dalo městské zemědělství provozovat.

Porota v tomto případě ocenila výrazné „rozšíření tématu z „pouhého“ architektonického řešení vnitrobloku na hledání jeho smysluplného využití s přesahem do sociální moderace života obyvatel v tomto prostoru a posilování tak potřebných sousedských vztahů. Projekt logicky člení vnitroblok na sekce spojené s jednotlivými vstupy domů se zapojením různých aktivit plánovaných pro komunitu a dává nám návod, jak si odpočinout při práci v uzavřené zenově pojaté zahradě s klidnou atmosférou, kterou tak často hledáme v rušném a dynamickém prostředí našich měst. Lapidární dřevostavba člení vnitroblok a umožňuje vertikální pěstování různých druhů potravin, vytváří poetickou atmosféru s velmi příjemným měřítkem. Porota oceňuje profesionální grafické zpracování, lehkost prezentace, jasnou přehlednost, ale hlavně nastolení témat, která se jeví v současné době pro mnoho měst jako velmi aktuální.“

Marko Čambor - Nová Palmovka
Marko Čambor - Nová Palmovka
Marko Čambor - Nová Palmovka
Marko Čambor - Nová Palmovka
Marko Čambor - Nová Palmovka
Marko Čambor - Nová Palmovka
Marko Čambor - Nová Palmovka
Marko Čambor - Nová Palmovka
Martin Stupka - Production of food
Martin Stupka - Production of food
Martin Stupka - Production of food
Martin Stupka - Production of food
Martin Stupka - Production of food
Martin Stupka - Production of food
Martin Stupka - Production of food
Martin Stupka - Production of food
Martin Stupka - Production of food