UMPRUM Online: Strojová imaginace v architektuře

Umělá inteligence si v posledních letech užila velké pozornosti, a to především díky uvedení nových generativních softwarů, které nabízejí velmi jednoduchý způsob generování obrázků na základě stručného textového zadání. Tématu strojové imaginace se věnoval Ateliér architektury lll na UMPRUM. V experimentálním projektu zkoumali možnosti zapojení výše zmíněných AI softwarů do procesu navrhování architektury.

Jakou roli můžou tyto nástroje hrát při navrhování architektury v praxi? A v čem se skrývá potenciál umělé inteligence v kreativním procesu? Podívejte se na nový článek na UMPRUM Online: https://online.umprum.cz/strojova-imaginace-v-architekture/ 

UMPRUM Online: Strojová imaginace v architektuře

Foto: Martin Kavalec a Nils Bagge