Úspěch Julie Dítětové soutěži Best in Design

Cenu Media Award a druhé místo v kategorii Communication Design v mezinárodní soutěži Best in Design získala absolventka Ateliéru designu a digitálních technologií Julie Dítětová. Oceněna byla za svou diplomovou práci Machine Learning: Programming Patterns.

Úspěch Julie Dítětové soutěži Best in Design

Machine Learning: Programming patterns je experiment, který využívá neuronovou síť StyleGAN 2 ke generování vizuálních dat. Tvarosloví se odvíjí od reálných motivů církevních tkanin z 18. století, které jsou v nově vznikajícím online archivu. Neuronová síť je následně schopna z datasetu vygenerovat nové originální vzory.