Klára Daniová ve výběru Graduation Projects 2023

Klára Daniová, absolventka Ateliéru grafického designu a nových médií UMPRUM, se dostala do výběru nejlepších diplomových prací mezinárodního projektu Graduation Projects 2023. Porotu zaujala její diplomová práce Spolubydlení, který je k dispozici v knižní i on-line podobě: https://spolubydleni.online/.  

Klára Daniová ve výběru Graduation Projects 2023

Graduation Projects nemá soutěžní charakter, jedná se o výběr nejlepších absolventských prací. Původně byla přehlídka určena jen polským absolventům. Od roku 2009/2010 se postupně otevřela i dalším zemím Viszegrádské čtyřky (České republice, Slovensku a Maďarsku). Samotný výběr zahrnuje široké spektrum grafického i průmyslového designu, včetně návrhů textilu, oděvů, skla či keramiky.

Naprostí cizinci, nebo nejlepší přátelé. Špinavé nádobí a rajčatová omáčka na stěně. Hádky o úklid, finance nebo vynesení odpadkového koše. Morální podpora po těžkém rozchodu, dvě skleničky bílého vína a hromada levnejch čipsů válících se na stole. Bydlení spolu má různé formy a podoby. Každý z nás prožíval spolubydlení jinak. Od toho nejlepšího po to nejhorší. Hysterka hysterická, nehty v krabičkách od kondomů, ale i plesnivá lednice nebo společné rozjímání ve tři ráno nad hranolkami z mekáče. Co všechno vede lidi ke spolubydlení? Jak to vypadá, když se v jednom bytě usadí naprostí cizinci s rozdílnou výchovou a názory? Je spolubydlení východiskem z bytové krize, nebo naopak vede spolubydlení ke krizi psychické?
Kniha Spolubydlení je kompilát textů a fotek, které se zajímají o problematiku bydlení a spolubydlení. Kniha i web obsahuje rozhovor se sociologem, posbírané články z médií a sběr reálných zážitků a historek od přátel i cizinců. Fotografie umožňují nahlédnout nejen do mého spolubydlení, ale i odhalují křehké momenty společného soužití v jedné domácnosti.

www.spolubydleni.online/

Projekt Spolubydlení Kláry Daniové začal jako diplomová práce a zabývá se bytovou krizí a spolubydlením. Nahlíží na problém z různých stran. Trend spolubydlení přibývá a zvyšuje se věk lidí, kteří tento „mezikrok“ k osamostatnění využívají. Bydlením mladých v době krize se zabývá jak Socioekonomický ústav na Akademii věd, tak média. Ve Spolubydlení Klára interpretuje získané poznatky a dává je do zcela nových souvislostí. Vybírá konkrétní články a různá média a staví je do kontrastu jak příběhů lidí, tak státní výzkumné instituce. Výsledkem projektu je tištěný magazín složený z rozhovoru se sociologem Martinem Luxem, mediálních článků a fotografií.

Většina fotografií je autorským dílem, nicméně sbírka obsahuje i fotografie sdílené od přátel, známých i naprostých cizinců. Poznámku u fotografií začínají nenásilnou infografikou, čím dál víc se čtenář prokousává magazínem, tím hlubší témata poznámky nastiňují. Po statistikách přichází téma privatizace a končí filozofickými myšlenkami. Většina textu byla převzata z publikace Bydlení mladých v době krize, Petr Gibas a kolektiv.

Na vzniku webové stránky www.spolubydleni.online se podílel kodér Adam Gubrica.