UMPRUM Online // Klára Daniová a... Verba Docent

Klára Daniová z Ateliéru grafického designu a nových médií navrhla grafickou úpravu ediční řady Verba Docent Národního památkového ústavu. Publikace mají přispět ke zpřístupnění podstatných zahraničních textů zaobírajícími se současnými metodickými východisky a dobrou praxí evropské památkové péče. Podívejte se na UMPRUM Online na řešení struktury knihy, rozlišení česko-německého a česko-italského textu s poznámkami pod čarou, tak návrh obálek. Jaká praktická grafická rozhodnutí při návrhu edice padla?https://online.umprum.cz/klara-daniova-a-verba-docent/ 

UMPRUM Online // Klára Daniová a... Verba Docent

...