Soňa Juríková autorkou nového vizuálního stylu Městského muzea Lanškroun

​Nový vizuální styl Městského muzea Lanškroun vzešel ze soutěže v rámci ​semestrální práce ​Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace ​pod vedením doc. Petra Krejzka.​ ​Každý student ateliéru prezentoval svůj návrh před komisí složené ze zástupců města, muzea a pedagogů ateliéru. V soutěži zvítězila studentka Soňa Juríková.

Soňa Juríková autorkou nového vizuálního stylu Městského muzea Lanškroun

"M​ůj návrh výrazně pracuje s historickou korunu, kterou má město Lanškroun v městském znaku, zároveň ukazuje novou moderní tvář muzea. Tvar koruny je použit v typografickém logu, pracuji s ním i jako s dekorem, který podtrhuje jednotnost vizuálního stylu. Vizuální styl funguje ve dvou rovinách – v decentní rovině pro úřední a formální výstupy, a v hravé rovině pro využití na plakátech a upoutání pozornosti veřejnosti. ​Dominantní barevnost v kombinaci s bezserifovým písmem Suisse Int'l od švýcarské písmolijny Swiss fonts nabízí několik poloh pro použití pro všechny druhy výstav a akcí – od dětských workshopů po výstavy a koncerty vážné hudby. Pro Muzeem Lanškroun jsem vytvořila nové kancelářské tiskoviny od vizitek po hlavičkový papír, dárkové předměty, označení budov, grafiku výstav a akcí, na kterých spolupráce stále pokračuje," dodává autorka.