Noto(typo)grafie #2

23. 11. 2023 od 17 hodin
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1. 3. patro, kino

Ateliér Tvorby písma a typografie zve na druhou část třídílného sympozia Noto(typo)grafie, na kterém vystoupí písmový designér Matyáš Machat a hudební teoretička, vedoucí oddělení soudobé hudby a katedry hudební teorie HAMU Iva Oplištilová.

Noto(typo)grafie #2

Noto(typo)grafie je třídílné sympozium věnované dialogu mezi obory notografie a typografie. Program tvoří tři přednášky odborníků v oblasti notace a notových publikací a tři přednášky profesionálů z prostředí grafického designu a typografie. Tyto profesní sféry se přirozeně překrývají, leč v současnosti jsou prakticky provázané jen málo. Cyklus přednášek Noto(typo)grafie má za cíl rozvinout obecnou debatu o problematice, vztazích a spolupráci těchto oborů.

Akce je určena jak pro studující, tak pro širokou veřejnost.

Program druhého setkání:

MgA. Matyáš Machat
písmový designér

Písmový paklíč
Výklad konceptu a detailů několika vytvořených písem rozšířený o stručnou autorskou spekulaci.

 

doc. MgA. Iva Oplištilová, Ph.D.
hudební teoretička, vedoucí oddělení soudobé hudby a katedry hudební teorie HAMU

Notace jako vyjádření hudebního myšlení
Způsob zaznamenávání hudby se v průběhu dějin proměňoval a stále proměňuje. I když se omezíme jen na evropskou hudbu, setkáme se s celou řadou promyšlených řešení, která odráží dobovou praxi, potřeby a ideály. Co je ve hře? Jaké procesy se skrývají za vývojem notace do podoby, kterou používáme dnes? Vyhovuje potřebám dnešních skladatelů? V přednášce s krátkými poslechy představíme různé dobově vázané notační systémy, některé slepé uličky, a především to, jak se na notaci a její budoucí vývoj díváme dnes.