Noto(typo)grafie #3 – nový termín 11. 12.

11. 12. 2023 od 18 hodin
hlavní budova UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, aula č. 115

Akce je určena jak pro studující, tak pro širokou veřejnost.

Ateliér Tvorby písma a typografie zve na poslední část třídílného sympozia Noto(typo)grafie, na kterém vystoupí muzikolog a skladatel Vojtěch Frank a knižní designér, vedoucí ateliéru Typolab na VŠVU v Bratislavě Palo Bálik.

Noto(typo)grafie #3 – nový termín 11. 12.

Noto(typo)grafie je třídílné sympozium věnované dialogu mezi obory notografie a typografie. Program tvoří tři přednášky odborníků v oblasti notace a notových publikací a tři přednášky profesionálů z prostředí grafického designu a typografie. Tyto profesní sféry se přirozeně překrývají, leč v současnosti jsou prakticky provázané jen málo. Cyklus přednášek Noto(typo)grafie má za cíl rozvinout obecnou debatu o problematice, vztazích a spolupráci těchto oborů.

Program druhého setkání:

Mgr. Vojtěch Frank
muzikolog, skladatel, dramaturg opery DJKT Plzeň

Notografie a hudební vydavatelství v proměnách času
Historická sonda do hudebního vydavatelství a notografie od 18. století do druhé světové války se na několika konkrétních případech zaměří jak na grafickou, tak zejména na uživatelskou funkci notových publikací a na produkční a sociologické okolnosti jejich vydávání. V rámci přednášky budou představeny praktické ukázky včetně raritních pramenů.

 

doc. Mgr. art. Palo Bálik, ArtD.
knižní designér, vedoucí ateliéru Typolab na VŠVU v Bratislavě

Univerzální typografická mřížka
Univerzální typografická mřížka umožňuje naprostou kontrolu nad kompozicí textového a obrazového obsahu a lze ji použít na jakýkoliv formát dokumentu. Výhodou této neviditelné osnovy je, že konstrukce mřížky je odvozena od poměru stran, který zohledňuje proporce písma. To znamená, že vodorovné rozvržení odráží proporce textového písma a svislé rozvržení odráží proporce libovolných kombinací a počtu textových sloupců. Varování: Používání UTM je silně návykové.