Komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy This is us!

Komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy This is us!

 

Komentovaná prohlídka: 3. 3. 2024 od 16 hodin
Galerie Glassimo, Elišky Krásnohorské 3, Praha 1

doba trvání výstavy: 22. 2.–3. 3. 2024

V Galerii Glassimo probíhá výstava studujících a týmu Ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Expozice zabírající dvě patra galerie představuje průřez tvorbou, se kterou se veřejnost může seznámit jen výjimečně.

Komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy This is us!

Výstavu zajistily kurátorky Kamila Dvořáková a Anna Martinková, studentky Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, ve spolupráci s majitelkou galerie Katarínou Zemanovou. Na výstavě se dále podíleli i další členové týmu Ateliéru skla, ať už z řad studentů nebo samotných pracovníků.

V reakci na vysoký zájem o umění mladých tvůrců organizátorky naplánovaly k příležitosti dernisáže výstavy komentovanou prohlídku. Expozicí v Galerii Glassimo (Elišky Krásnohorské 3, Praha 1) provedou kurátorky Kamila Dvořáková a Anna Martinková, a to už v neděli 3. 3. 2024 v 16 hodin. Po skončení prohlídky mohou návštěvníci pokračovat v objevování dalších exponátů galerie, která zůstane dále otevřena až do 18:00.