Levente Polyak - Cooperative Cities: Community- driven urban transformation and civic ecosystems in Europe

14.12. 2023 od 18.30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115

 

Katedra architektury UMPRUM pořádá první z cyklu přednášek Sustainable forms of temporary use in urban transformation, na které vystoupí urbanista Levente Polyak na téma Cooperative Cities: Community-driven urban transformation and civic ecosystems in Europe. Přednáškový cyklus připravil vědecký pracovník UMPRUM Jan Trejbal.

Levente Polyak - Cooperative Cities: Community- driven urban transformation and civic ecosystems in Europe

Levente Polyak je urbanista, výzkumník, aktivista a politický poradce. Studoval architekturu, urbanismus, sociologii a teorii umění v Budapešti a Paříži a pracoval na projektech regenerace měst pro města New York, Paříž, Řím, Vídeň a Budapešť. Je výkonným ředitelem Eutropian Research and Action, redaktorem časopisu Cooperative City, členem Maďarského centra současné architektury a členem představenstva platformy Wonderland pro evropskou architekturu. Levente se specializuje na regeneraci měst, kulturní rozvoj, zapojení komunit, místní ekonomický rozvoj a sociální inovace se zvláštním zaměřením na vytváření rozvojových scénářů na základě existujících zdrojů. V posledních několika letech se věnuje výzkumu nových organizačních a ekonomických modelů projektů komunitně vedeného rozvoje měst. Na základě tohoto výzkumu pomáhá orgánům veřejné správy a profesionálním a komunitním organizacím různých velikostí a geografických lokalit v celé Evropě.