UMPRUM Online // Architektky – prostor a spolek pro sdílení rad, úspěchů a pochopení

Spolek Architektky je prostorem zabývajícím se feministickými tématy spojenými s pozicí žen v oboru, pracovními podmínkami nebo duševním zdravím. Problematikou se ve spolku zabývají i absolventka a pedagožka UMPRUM Alžběta P. Brůhová a studentka Adéla Vavříková.

Co architektura může ovlivňovat a kde leží její hranice? Přečtěte si o spolku více v článku Adély Vaculíkové na UMPRUM Online: https://online.umprum.cz/architektky-prostor-a-spolek-pro-sdileni-rad-uspechu-a-pochopeni/ 

UMPRUM Online // Architektky – prostor a spolek pro sdílení rad, úspěchů a pochopení

Členky spolku Architektky Adéla Vavříková a Alžběta P. Brůhová. Foto: Máca Peterková