Zemřela Dagmar Ferklová, dlouholetá pedagožka ateliéru animace

Se zármutkem v srdci s Vámi sdílíme zprávu, že nás ve věku 94 let opustila Dagmar Ferklová, odborná instruktorka, která v ateliéru animace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze působila bezmála 40 let a byla jeho významným pilířem. Ve vzpomínkách absolventů a absolventek je vždy uvozena spojením „dobrá duše ateliéru“. O generacích svých studentů vždy mluvila jako o „svých dětech“ a ráda na ně vzpomínala.

Zemřela Dagmar Ferklová, dlouholetá pedagožka ateliéru animace

Dagmar Ferklová (1929–2024) byla kameramanka a fotografka. Absolvovala obor fotografie na grafické škole (1948) a před nástupem na UMPRUM působila jako kameramanka v Československém státním filmu. V ateliéru zastávala funkci odborné instruktorky v letech 1955 až 1992. V ateliéru pracovala nejdéle ze všech jeho zaměstnanců. Spolupracovala jak s Adolfem Hoffmeisterem, tak i Miloslavem Jágrem. Hoffmeister ji za její práci velmi chválil, podle jeho slov vykonávala pro ateliér „mimořádé služby, […] v takové míře, která překračuje daleko její smluvní závazek“. Dagmar Ferklová coby odborná instruktorka měla na starosti technické aspekty výuky. Konzultovala a technicky zajišťovala realizaci všech filmových děl vznikajících v ateliéru. Vedla administrativu včetně evidence absolventských prací.

 

Vzpomínky absolventů na Dagmar Ferklovou z připravované publikace ANIMACE 70: 

Matěj Forman: „Dagmar Ferklová. To byla, jak by se to řeklo – to byl náš anděl strážný, nebo taky nárazník a polštář, to byla taková záchrana pro chvilky, kdy pan asistent Jágr neměl úplně dobrou náladu. Ona byla schopná ho utišit. Já jsem ji vnímal jako takovou krásnou, elegantní paní.“

František Skála: „Paní Ferklová byla výborná, protože to byla praktická osoba, která pomáhala s těma důležitejma praktickejma věcma. Byla to veselá paní, která tam byla velice důležitá.“

Penčo Kunčev: „Paní Ferklová byla sekretářka a kameramanka, fotografka, byla taková duše toho ateliéru a toho Jágra vždycky trochu korigovala. Když začal bejt moc rozloženej nějakejma věcma, tak ona to vždycky tak rovnala, bezvadná, úžasná dáma.“

 

Jiří Barta, Jindřich Prášil, Miloslav Jágr, Atanas Michalčev, Dagmar Ferklová, Josef Kurský, Penčo Kunčev a Marie Kovaříková v ateliéru, 1980, AAAF
Dagmar Ferklová a Svatopluk Pitra, 1955/56, archiv Dagmar Ferklové
Dagmar Ferklová na školním výletě do Jižních Čech, 60. léta, AAAF
Dagmar Ferklová a Irena Bryndová na školním výletě do Jižních Čech, 60. léta, AAAF
Oslava konce ročníku a klauzur v zahradní restauraci v Troji, zleva Václav Mergl, Dagmar Ferklová, Dorota Janoušová, Eva Vodrážková, Jolana Lysková, asistent Miloslav Jágr, Jana Merglová-Olexová, Václav Skřivan, Olga Hrochová, Eva Natus, Eva Ménesiová, He
Miloslav Jágr, Dagmar Ferklová a Jiří Barta v ateliéru, 1980, AAAF