Volné umění I

Jednotlivé ateliéry KVU nabízejí prostor pro všechny způsoby výtvarného vyjádření byť každý má své zaměření a dynamiku, danou zejména potřebami studujících a profesními specifiky vyučujících. VU1 má mimo jiné těžiště v instalaci, sochařství, performance a ekologii, zajímá se o spoluutváření veřejného prostoru a o médium výstavy.

Ateliér chápeme jako společenství lidí se sdíleným zájmem o to, jak současné umění může spoluvytvářet, působit, zobrazovat, prožívat a představovat si svět. Sochařství, které bylo historicky spojeno s názvem našeho ateliéru a k němuž či instalaci má většina student*ek nejblíž chápeme jako způsob, jak v prostoru provázaně vyjadřovat naše přesvědčení, názory, návrhy, koncepce, empatie a emoce, které by mohly měnit stav věcí k lepšímu nejen pro lidi, ale také pro další druhy. Přestože sochařství nechápeme zjednodušeně jako médium, podporujeme a nabízíme výuku sochařských technik a technologií, které znovu promýšlíme ve vztahu k etickým způsobům výroby, uhlíkové stopě, recyklaci a upcyklaci materiálů, environment friendly. Jejich znalost nám pak pomáhá zasahovat do dění a to nejen prostřednictvím výstav a diskuzí, ale i jinými formáty jako jsou kampaně, demonstrace, koncerty, péče, vysazování stromů, akce v krajině nebo veřejném prostoru, nové způsoby narace aj. Výuku se snažíme vést ne-hierarchicky a zahrnout do ní individuální potřeby a zájmy studentů. Každý člen nebo členka ateliéru má možnost se svobodně vyjádřit, ale usilujeme také o společnou výpověď a vyprávění. V posledních letech se zájem ateliéru ubírá více angažovaným směrem, reaguje na problémy spojené s klimatickou krizí, migrací, suchem, stavem půdy, potravinovou suverenitou, ekologickým žalem, utrpením zvířat. Zároveň však klade důraz na individuální východiska, přístupy a prožívání dnešní reality, jiných a virtuálních světů. Sleduje také různé paralelní praxe a aktivity, které ukazují možnosti rozšíření uměleckého vyjádření do jiných oblastí a hledá funkční průsečíky mezi nimi.

Dominik Lang studoval na pražské AVU sochařství, instalaci a nová média. Krátce intermédia na UMPRUM, Veřejný prostor (Denis Adams, Cooper Union NY) a Architekturu bez střechy s Ai Wei weiem. Před UMPRUM pracoval jako asistent zahraničních vyučujících na AVU, lektor Famu nebo Ai Wei Weie ve Fake studiu. V rámci tvůrčí praxe byl na residencích v Budapešti, ve Varšavě, Rotterdamu, ISCP NY, stipendista Akademie der Kunste v Berlíně a dalších. Samostatně vystavoval v Secession ve Vídni, MUMO Melbourne, Inhotim Bello horizonte, reprezentoval Českou republiku na Benátském bienále a další.

Číst více...
KONTAKT

SPOLUVEDOUCÍ ATELIÉRU

Mgr. et Mgr. Amálie Bulandrová

Mgr. Tereza Jindrová

doc. MgA. Dominik Lang

 

po předchozí e-mailové dohodě nabízíme konzultace studujícím z jiných ateliérů i zájemkyním a zájemcům o studium v našem ateliéru

 

kontakt:

amalie.bulandrova@umprum.cz

nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
ateliér 004

FB

 

KAFKÁRNA – Centrum pro umění a ekologii UMPRUM
Buštehradská 2, Praha 6
+420 608 653 959, Kateřina Vídenová

FB

Dílna KVU – prostorové a sochařské techniky
Technické centrum, Mikulandská 134/5, 110 00 Praha 1
+420 608 379 641, Jan Haublet