Volné umění IV

Ateliér IV*, Critical Optics, se zabývá současnými formami uměleckého vyjádření s těžištěm ve zkušenosti z tvorby fotografie a videa. Soustřeďuje se na reflexi práce s fotografickými, pohyblivými, digitálními a mediálními obrazy, na jejich šíření a kontext, ve vztahu k současné společnosti. Fotografie a video považujeme za důležitá média především pro způsoby, jakými s nimi současní umělci a umělkyně zacházejí a jak o nich společně uvažujeme. Náš ateliér je však široce intermediální a důležitou roli pro nás hraje bezpečné prostředí pro experimentování a zkoušení nových postupů a přístupů.

Výuka v ateliéru je založena především na diskuzích a prezentacích, které se váží jak k pracím studujících, tak k semestrálním tématům a projektům. Ty mají sloužit především jako inspirace a podnět k samostatné práci studujících, jež ve své tvorbě zpracovávají témata dle vlastní volby.

* dříve známý pod jménem Ateliér fotografie I

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
4. patro – kabinet 401, ateliér 406

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 203

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Martins Kohout
martin.kohout@umprum.cz

ASISTENTKA ATELIÉRU
M.A. Marie Tučková
marie.tuckova@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
po předběžné dohodě e-mailem

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram