Volné umění IV

Ateliér IV (dříve známý pod jménem Ateliér fotografie I) se zabývá současnými formami uměleckého vyjádření s těžištěm ve zkušenosti z tvorby fotografie a videa. Soustřeďuje se na reflexi práce s fotografickými, pohyblivými, digitálními a mediálními obrazy, na jejich šíření a jejich kontext ve vztahu k současné společnosti. Fotografie a video považujeme za důležitá média především pro způsoby, jakými s nimi současní umělci a umělkyně zacházejí a jak o nich uvažují. Výsledná forma uměleckého vyjádření v našem ateliéru však není omezena pouze na tato dvě média. Výuka v ateliéru je založena především na diskuzích a prezentacích, které se váží jak k pracím studentů, tak k semestrálním tématům a projektům. Ty mají sloužit především jako inspirace a podnět k samostatné práci studentů, kteří tak ve své tvorbě zpracovávají témata dle vlastní volby. K výuce též přispívají přizvaní hosté, organizovány jsou návštěvy výstav, či ateliérové zájezdy. 

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
4. patro – kabinet 401, ateliér 406

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 203

VEDOUCÍ ATELIÉRU
doc. MgA. Aleksandra Vajd
aleksandra.vajd@umprum.cz 

ASISTENT ATELIÉRU
MgA. Martin Kohout
martin.kohout@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
po předběžné dohodě e-mailem

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram