Volné umění II

Zajímá nás pozice obrazu ve věku jeho digitální reprodukovatelnosti, zároveň nás fascinuje přístupnost i historická ukotvenost média malby. Břehy ateliéru malířství ochotně rozšiřujeme o performance, sochy, environmentální praxi, fotografii nebo videa a máme vřelý vztah k tvorbě textů a (samizdatových) tiskovin. Školu vnímáme jako hájemství času, práce a přátelství. Zamýšlíme se nad tím, jak nastavit podmínky pro rozvoj schopností, pro výměnu názorů, jak stimulovat sebevzdělávání. Jak vytvořit a udržet v ateliéru pocit sounáležitosti a spoluzodpovědnosti za podnětné a bezpečné prostředí pro všechny. Zajímá nás status studentky/studenta umělecké školy s ohledem na obtížnost formulování cíle studia a obhajitelnosti tohoto studia. Myslíme si, že součástí studia umění je neustále se pokoušet o redefinici role umělkyně/umělce ve společnosti. Naším společným tématem je pohyb mezi centrem a periferií a sledování jejich vzájemného obohacování, ale zároveň revize pozitiv a negativ, které obě polohy nesou. Přejeme si spolupracovat se studujícími z kateder užitého umění, architektury, designu, grafiky, teorie a dějin umění. Přemýšlíme o udržitelnosti umělecké praxe v průběhu života.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
ateliér 307, 3. patro

VEDOUCÍ ATELIÉRU
Mgr. Lenka Vítková, Ph.D.
lenka.vitkova@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
(po předchozí emailové dohodě)
PO 9.30 – 11.30

ASISTENTKA ATELIÉRU
Mgr. Denisa Bytelová, Ph.D.
denisa.bytelova@umprum.cz

KONZULTAČNÍ HODINY
(po předchozí emailové dohodě)
ČT 15.00 – 17.00


SOCIÁLNÍ SÍTĚ
FacebookInstagram

Entwined Echoes

Entwined Echoes

Výstava
25. 3. 2024
UMPRUM Online // Ohlédnutí za Artsemestrem zima 2023/2024

UMPRUM Online // Ohlédnutí za Artsemestrem zima 2023/2024

UMPRUM Online
12. 3. 2024
Hidden UMPRUM – Act. 1

Hidden UMPRUM – Act. 1

Výstava
20. 2. 2024
ARTSEMESTR zima 2024

ARTSEMESTR zima 2024

Výstava
25. 1. 2024
Not so Flesh Story

Not so Flesh Story

Výstava
20. 1. 2024
Ester Parasková - Scrap

Ester Parasková - Scrap

Výstava
19. 1. 2024