Planeta B 2023: Prodloužení uzávěrky a program

V modulu pro udržitelnost a civilizační otázky Planeta B zbývá pár volných míst, a uzávěrku přihlášek na ateliérovou stáž proto prodlužujeme do 15. 9. 2023! Program zimního semestru s tématem Aquatic Alliances ještě vzniká, v některých bodech programu máme už ale jasno – viz níže.

Planeta B 2023: Prodloužení uzávěrky a program

Semestrální program Aquatic Alliances je zaměřen na téma vodních ekosystémů a jejich možného budoucího vývoje. Veškeré informace o modulu a o tom, jak se přihlásit, najdete zde.

V průběhu semestru se uskuteční například:

Přednášky zahraničních architektů*ek, umělců*kyň či teoretiků*ček

 • Andreia Garcia (Architectural Affairs, PT) + Space Transcribers (PT) – kurátorka a členové tvůrčího týmu promluví o projektu Fertile Futures pro portugalský pavilon na aktuálním Biennale di Venezia, který je věnován problematice vybraných vodních ekosystémů v Portugalsku
 • Frédéric Rossano (ENSAS / Strasbourg School of Architecture, FR) – autor publikace Floodscapes: Contemporary Landscape Strategies in Times of Climate Change se zaměří na rozporuplný vztah mezi lidmi, krajinou a záplavami, oscilující mezi konfliktem a symbiózou
 • Alina Nazmeeva (MIT / University of Michigan, RU / US) – designérka a umělkyně Alina Nazmeeva představí svoji práci tematizující komplikovaný vztah mezi přírodními procesy, hmotným prostředím a jejich digitálními reprezentacemi
 • Susan Reid (University of Sydney / Ocean Justice, AU)
  kulturní teoretička Susan Reid pohovoří o "oceánské spravedlnosti" a mezidruhových závislostech v kontextu mořských ekosystémů

Odborná sympozia

 • odborné sympozium věnované dílčím aspektům vodních systémů pozvání přijali hosté z institucí, jako je Ústav pro výzkum globální změny AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Institut plánování a rozvoje, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství FSt ČVUT ad.
 • sympozium věnované výzkumným a spekulativním přístupům v kontextu umění, architektury a designu umělci*kyně, designéři*ky a architekti*ky promluví o své mezioborové praxi tematicky související se zaměřením semestru)

Výlety a procházky

 • výlet na Třeboňsko – prohlídka umělého kanálu Zlatá stoka a třeboňských rybníků, návštěva laboratoří zkoumajících řasové biotechnologie Algatech či institutu vodního a krajinného hospodářství ENKI ad, přednášky krajinných ekologů*žek, historiků*ček či botaniků*ček ad.
 • návštěva "chytré krajiny" České zemědělské univerzity v Lánech a přednáška ekoložky Terezy Hnátkové (seznámení s inovativními technologiemi pro nakládání s vodou a půdou, přednáška o monitoringu krajiny)
 • přednáška a procházka s krajinářským architektem Janem Richtrem (tématem budou modrozelené infrastruktury, resp. vztah vody a vegetace v urbánním kontextu)

Workshopy

 • workshop s výzkumníkem a aktivistou Xavierem Coadicem (FR) – tématem workshopu bude problematika environmentálních dat (jejich získávání, ověřování a kritika za účelem investigativní a kreativní praxe)
 • workshop s designérem a mediálním teoretikem Paulem Heinickerem (Ruhr University Bochum, DE) – workshop se zaměří na způsoby diagramatické, digitální reprezentace přírodních procesů a související výzvy
 • workshop s umělcem Andrásem Cséfalvayem (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislavě, SK) zaměřený na možnosti práce s médiem videa ve vztahu k semestrálnímu tématu a zadání

V následujících týdnech a měsících se bude program dále vyvíjet a může dojít ke změnám. Finální harmonogram a také příručka s podrobným popisem semestrálního tématu bude pro studující a další zájemce*kyně k dispozici na konci srpna.