ROZHODNUTÍ REKTORA č. 38/2023 O výsledku výběrového řízení na pozici Odborný asistent/asistentka na Katedře grafiky (výuka a koordinace kurzů Základy polygrafie, Základy grafických technik, Technická redakce tiskovin)

Dokument ke stažení