Vyhlášení 2. kola Akademické grantové soutěže 2023

Vysoká škola uměleckoprůmyslová vyhlašuje 2. kolo Akademické grantové soutěže pro rok 2023.

Pravidla Akademické grantové soutěže jsou stanovena Směrnicí rektora č. 9/2022 ze dne 6. 12. 2022 o pravidlech Akademické grantové soutěže UMPRUM, dále jen Směrnice AGS (směrnice je dostupná na webových stránkách).

  • řešitelem akademického projektu může být akademický pracovník UMPRUM
  • dalšími členy řešitelského týmu mohou být akademičtí pracovníci UMPRUM, studenti UMPRUM a v odůvodněných případech i další externí odborníci.

Akademická grantová soutěž UMPRUM je zaměřena na:

  • podporu výzkumné činnosti akademických pracovníků, a to zejména v oblastech uměleckého, materiálově-technologického a teoretického výzkumu
  • veřejné prezentace výstupů vědy a výzkumu
  • navazování spolupráce s aplikační sférou v rámci uplatnění výsledků výzkumu.

Předkládání projektů

Stejně jako v minulé soutěži se návrhy projektů podávají pouze přes webovou aplikaci projekty.umprum.cz, a to nejpozději do 26. května 2023. Do aplikace se řešitelé přihlašují svým školním uživatelským jménem a heslem.

Seznam podpořených projektů bude zveřejněn na stránkách UMPRUM nejpozději do 30-ti dnů po uzávěrce. Vybraní řešitelé budou informováni rovněž elektronicky.

V případě dotazů se prosím obracejte na:

Mgr. Daniela Grubhofferová

tel. +420 251 098 144, 723 193 307

daniela.grubhofferova@umprum.cz