KONTAKTY

ADMINISTRACE PROJEKTŮ:

Rekonstrukce 5.NP pro Centrum doktorských studií, optimalizace technologického vybavení kotelny

Ing. Daniela Sládková

daniela.sladkova@umprum.cz

 

REKONSTRUKCE 5.NP PRO CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIÍ, OPTIMALIZACE TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ KOTELNY

registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0008105

Cílem projektu je zrekonstruování části 5.NP v hlavní budově školy, kde rekonstrukcí a vybavením zázemí a učeben pro studenty doktorských studijních programů vzniknou prostory pro Centrum doktorských studií. Tři zasedací místnosti, 7 samostatných kanceláří a 6 pracovních stolů budou určeny pro výuku, mezioborovou spolupráci, výzkum, konzultace disertačních prací, a zároveň i k pořádání doktorských kolokvíí, oborových rad apod.

Cílem projektu je vytvořit zázemí a prostory pro výzkum, výuku a práci studentů doktorských studií, kteří v současné době nedisponují žádnými prostory. Zrekonstruované prostory, kde bude nově umístěno Centrum doktorských studií, budou sloužit:
- Pro výuku – v zasedacích místnostech budou probíhat semináře studentů doktorských studií, a v menších kancelářích budou probíhat konzultace s vedoucími doktorských prací a konzultanty;
- Pro pořádání doktorských kolokvií, kulatých stolů, případně i pro přijímací řízení do doktorských programů;
- Pro mezioborové setkávaní – v současné době se doktorandi z různých oborů nemají kde setkávat, prostory by nabídly možnost, aby se studenti různých doktorských programů více propojili;
- Nově máme v rámci projektu OPVVV projektu Zvyšování IGA schémat na UMPRUM vyzkoušenou grantovou soutěž pro studenty doktorských studií, ve které škola bude pokračovat. Nově vybudované prostory by tedy sloužily i k rozvoji výzkumné činnosti;
- Prostory by mohli sloužit i při návštěvě studentů doktorských programů ze zahraničních partnerských škol. Tito budou mimo jiných moci využívat hot desky, které jsou zamýšlené jako sdílený studentský prostor pro všechny studenty doktorských studií.
Zrekonstruováním prostor s vytvořením zázemí očekáváme zkvalitnění doktorského studia na UMPRUM a vytvoření možnosti mezioborového setkávání a spolupráce a prostor určený pro výzkum v rámci doktorského studia.

 

Výše finanční podpory 37 996 199,46 Kč.

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
Operační program Jan Amos Komenský

Číst více...