Úspěšný projekt NAKI – Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa

Průmysl a umění: opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry

Po dvouletém výzkumu byl v prosinci loňského roku úspěšně dokončen další z projektů NAKI Ministerstva kultury – Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry. Multidisciplinární tým pod vedením vedoucí Ateliéru textilu na UMPRUM MgA. Jitky Škopové na základě detailního výzkumu čtyř podnikatelských rodin, jejichž činnost měla přesah do umění a doposud nebyla publikována, představila význam jednotlivých regionů a jejich významné představitele, kteří byli hybateli pokroku první republiky, a jejichž odkaz spadá až do současnosti.

Úspěšný projekt NAKI – Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa

Mezi probádané podnikatelské rodiny, které navázaly spolupráci s tehdejšími předními architekty, designéry a umělci, patřily Fischerovi (majitelé cihelny v Libčicích nad Vltavou) spolupracující s umělkyní Marií Fischerovou-Kvěchovou, která s nimi svůj život i tvorbu úzce provázala. Bratři Binkovi vlastnící koželužnu v Krucemburku byli v úzkém kontaktu s jejich švagrem, architektem Josefem Gočárem, který jim mimo jiné postavil rodinnou Červenou vilu. Další pozoruhodnou historií byla textilní továrna Josefa Sochora, který navázal kontakt s mnohými českými umělci, především pak s Františkem Kyselou. Posledním představeným v rámci projektu byl dr. Karel Koch, pro nějž navrhl zázemí vlastního sanatoria jeho celoživotní přítel architekt Dušan Jurkovič.

V rámci projektu proběhly výstavy ve významných regionálních galeriích i v zahraničí, konkrétní lokace byly Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Východočeské muzeum v Pardubicích, GASK v Kutné Hoře a Múzeum mesta Bratislavy. Výstavy doprovázely i publikace graficky zpracované Jakubem Novotným. Knihy “Hlavu vzhůru! Furt se de!” a “Přivedli svět domů” jsou právě nominované v kategorii Knih o výtvarném umění Nejkrásnější české knihy roku 2022. Obě byly také nominovány na Cenu Magnesia Litera 2023 v kategorii Litera za naučnou literaturu.

Projekt byl řešen v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR, které jej ve svém závěrečném hodnocení shrnuje takto: “Hlavní cíl projektu – zkoumat fenomén spolupráce významných regionálních prvorepublikových průmyslníků s tehdejšími umělci, architekty a designéry – byl naplňován systematicky, v průběhu dvou plánovaných etap. V první etapě věnované analytickým studiím proběhla důkladná badatelská práce, která zahrnovala i průzkumy zahraničních archivů a pozůstalostí v rodinách zkoumaných průmyslníků žijících v zámoří. Plnění této první etapy do značné míry ovlivnila covidová pandemie, kdy nebylo možné v zahraničí bádat. I přes všechny komplikace se podařilo plánované výsledky projektu splnit v celém rozsahu – dva hlavní výsledky v podobě výstav s kritickým katalogem a vedlejší publikační výstupy (kapitola v odborné knize a tři recenzované články) byly realizovány a lze proto konstatovat, že cíle projektu byly zcela naplněny.”

Děkujeme všem, kteří se na řešení projektu podíleli.

 

HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE! / Fischerovi — Marie Fischerová-Kvěchová
PŘIVEDLI SVĚT DOMŮ / Binkovi — Josef Gočár
HVĚZDNÉ NEBE / Sochorovi — František Kysela
ČLOVĚK ČLOVĚKU / Karel Koch — Dušan Jurkovič 

Ukázka z publikace Hlavu vzhůru! Furt se de!
Ukázka z publikace Hlavu vzhůru! Furt se de!

Související obsah