Karel Císař - Tělo, věc a skutečnost: K fenomenologickým interpretacím amerického a československého umění 70. let

35. přednáškový cyklus Umění včera a dnes na téma Tělo, hmat a otisk

21. 11. 2023 od 18.30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115

Druhou přednášku 35. cyklu Umění včera a dnes na téma Tělo, hmat a otisk připravil filosof, teoretik umění a pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prof. Karel Císař. Tématem jeho vystoupení je Tělo, věc a skutečnost: K fenomenologickým interpretacím amerického a československého umění 70. let.

Karel Císař - Tělo, věc a skutečnost: K fenomenologickým interpretacím amerického a československého umění 70. let

Pro interpretaci tělesnosti v československém umění sedmdesátých let 20. století se musíme obrátit k fenomenologickým výkladům filozofa Petra Rezka, který měl rozhodující roli v diskusích o tělesnosti probíhajících na úrovni mezi různými geopolitickými a disciplinárními oblastmi.

Související obsah