Jakub Stejskal - Frotáž: Taktilnost média a srovnávací dějepis umění

35. přednáškový cyklus Umění včera a dnes na téma Tělo, hmat a otisk

14. 11. 2023 od 18.30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115

Na první přednášce 35. cyklu Umění včera a dnes na téma Tělo, hmat a otisk vystoupí Jakub Stejskal ze Semináře dějin umění Masarykovy univerzity.
Pásmo na téma Tělo, hmat a otisk připravil a uvádí prof. Karel Císař.

Jakub Stejskal - Frotáž: Taktilnost média a srovnávací dějepis umění

Mayské reliéfy, čínské stély nebo pozdně středověké náhrobní desky sloužily z různých důvodů a za odlišných okolností jako podklady pro frotáže. Podobně jako odlitek nebo tisk je frotáž reprodukční technikou za pomocí otisku. Frotáž se v několika významných ohledech liší od odlitku nebo tisku a tyto rozdíly pomáhají vrhnout světlo na sdílené vlastnosti reliéfů, které frotáž umožňují. Co lze a naopak nelze z těchto sdílených vlastností vyčíst?