Karel Thein - Blízká setkání: hmat v umění a filozofii

35. přednáškový cyklus Umění včera a dnes na téma Tělo, hmat a otisk

28. 11. 2023 od 18.30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, 2. patro, posluchárna 215
!Pozor, změna místa přednášky! Přednáška se bude konat v posluchárně 215 v 2. patře, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

Třetí, závěrečnou přednášku 35. cyklu Umění včera a dnes připravil filozof a publicista Karel Thein, který působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém vystoupení se zaměří na téma Blízká setkání: hmat v umění a filozofii.
Pásmo na téma Tělo, hmat a otisk připravil a uvádí prof. Karel Císař.

Karel Thein - Blízká setkání: hmat v umění a filozofii

Dialektika hmatu a zraku (jinak řečeno blízkosti a dálky) je společným terénem umění a filosofie od antiky po 21. století. Přednáška se soustředí na klíčovou roli hmatu včetně dávného i současného významu reliéfu jako exemplární hmatové situace, jež narušuje běžná rozlišení různých druhů umění.