Umění včera a dnes: Tělo, hmat a otisk

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze spouští 35. cyklus přednášek nejen pro veřejnost Umění včera a dnes. Pásmo na téma Tělo, hmat a otisk připravil a uvádí prof. Karel Císař.

Přednášky se konají v úterý od 18.30 hodin v posluchárně 115 na UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1.

Umění včera a dnes: Tělo, hmat a otisk

14. 11. 2023 od 18.30 hodin
Frotáž: Taktilnost média a srovnávací dějepis umění 
Jakub Stejskal (Seminář dějin umění, Masarykova univerzita)

Mayské reliéfy, čínské stély nebo pozdně středověké náhrobní desky sloužily z různých důvodů a za odlišných okolností jako podklady pro frotáže. Podobně jako odlitek nebo tisk je frotáž reprodukční technikou za pomocí otisku. Frotáž se v několika významných ohledech liší od odlitku nebo tisku a tyto rozdíly pomáhají vrhnout světlo na sdílené vlastnosti reliéfů, které frotáž umožňují. Co lze a naopak nelze z těchto sdílených vlastností vyčíst?

 

21. 11. 2023 od 18.30 hodin
Tělo, věc a skutečnost: K fenomenologickým interpretacím amerického a československého umění 70. let
Karel Císař (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)

Pro interpretaci tělesnosti v československém umění sedmdesátých let 20. století se musíme obrátit k fenomenologickým výkladům filozofa Petra Rezka, který měl rozhodující roli v diskusích o tělesnosti probíhajících na úrovni mezi různými geopolitickými a disciplinárními oblastmi.

 

28. 11. 2023 od 18.30 hodin
Blízká setkání: hmat v umění a filozofii
Karel Thein (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

Dialektika hmatu a zraku (jinak řečeno blízkosti a dálky) je společným terénem umění a filosofie od antiky po 21. století. Přednáška se soustředí na klíčovou roli hmatu včetně dávného i současného významu reliéfu jako exemplární hmatové situace, jež narušuje běžná rozlišení různých druhů umění.