Stipendium Borise Němcova – nabídka studia pro ukrajinské uchazeče/uchazečky

UMPRUM nabízí pěti studentům/studentkám z Ukrajiny možnost studovat ZDARMA v navazujícím magisterském programu v angličtině!!

Nadace Borise Němcova, Ziminova nadace a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze vyhlašují stipendium pro ukrajinské občany, kteří z důvodu válečného konfliktu museli opustit svoji zemi.

Stipendium se vztahuje na navazující magisterské studium Visual Arts vyučované v anglickém jazyce.

Visual Arts je dvouletý magisterský program v angličtině (tříletý kurz napříč všemi ateliéry architektury), který kombinuje praktické ateliérové semináře a workshopy s teoretickými přednáškami o teorii a historii umění. Je určen pro držitele titulů BA/BFA nebo MA/MFA z univerzit a vysokých škol v zahraničí. Jeho cílem je poskytnout zahraničním studentům kvalitní vzdělání ve zvoleném oboru/studiu s cílem připravit je na individuální nebo týmovou specializovanou profesi po celém světě. Magisterský titul v angličtině je v současné době možné získat ve 24 ateliérech.

 

Bližší informace o stipendijním programu:

 • pět studentů bude podpořeno měsíční částkou 15.000,- Kč po celou standardní dobu studia (2 roky)
 • studenti budou osvobozeni od platby školného
 • Podmínky udělení stipendia:
  • uchazeč musí být ukrajinským občanem, který získal bakalářský titul na některé z ukrajinských univerzit
  • uchazeč se nachází v obtížné finanční situaci (tato skutečnost bude posuzována zástupcem nadace)
  • uchazeč musí být přijat ke studiu na základě úspěšně absolvovaného přijímacího řízení

 Uzávěrka přihlášek je 31. května 2022.

 

Digitální přihláška by měla obsahovat následující dokumenty:

 • elektronické portfolio obsahující vlastní práce vztahující se k vybrané oblasti studia
 • životopis s relevantními informacemi o vaší profesní historii
 • motivační dopis
 • kopie bakalářského/magisterského diplomu přeložená do angličtiny (ověřené kopie dokumentů jsou potřeba v případě nominace uchazeče/uchazečky na přijetí; nominovaní studenti musejí žádat o nostrifikaci předchozího vzdělání v ČR)
 • doklad o schopnosti studovat magisterský program v angličtině (minimální jazyková úroveň: B2 (CEFR) / 6.0 (IELTS) / FCE (CE)

  
vyplněná přihláška je ke stažení zde: https://www.umprum.cz/web/en/study/visual-arts-program/faq

 

Informace pro studenty, kteří mají zájem o studium v českém jazyce

https://www.umprum.cz/web/en/study

https://www.umprum.cz/web/cs/studium/prijimaci-rizeni

 

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/23 budou zveřejněny v průběhu července 2022.

 

Své dotazy můžete posílat rovněž v ruštině, angličtině a češtině na e-mailovou adresu ukraine.student@umprum.cz