UMPRUM spolupracuje s londýnskou VR firmou Gravity sketch

UMPRUM spolupracuje s londýnskou VR firmou Gravity sketch

UMPRUM spolupracuje s londýnskou VR firmou Gravity sketch

Studenti Ateliéru průmyslového designu měli možnost navázat spolupráci s londýnskou firmou Gravity sketch, která se specializuje na virtuální realitu. Spolupráce byla inciována díky absolventovi ateliéru, automotive designérovi Štěpánovi Královi.

Za jeho spolupráce vznikl workshop zaměřený na vybavení pro požární ochranu, během kterého vznikly tři projekty ve virtuální realitě.

Prvním výstupem spolupráce byly klauzurní práce 2020/21 studentů 5. ročníku Vojtěcha Vyroubala, Vasila Novosada a Daniela Pokorného, které byly následně prezentovány ve VR prostředí. Od té doby spolupráce a workshopy se studenty pokračují.

Ateliér průmyslového designu UMPRUM, vedený prof. Ivanem Dlabačem, tak díky tomu mohl začít využívat nejnovější VR technologie, které zlevňují a zkracují vývojovou etapu designu. Úroveň vzniklých projektů odráží interdisciplinaritu studentů, kteří nyní uplatňují virtuální realitu v praxi.