Fotografie II

Ateliér fotografie II nabízí rozvíjení možností fotografického média a jeho uplatňování v mezioborovém kontextu. Kromě důrazu na technické dovednosti v oblasti užité fotografie a interakci s ostatními ateliéry dáváme prostor individuální volbě témat. Upřednostňujeme témata, která jednotlivce přesahují a která mohou být impulsem pro budování identity a hledání vlastního rukopisu, stejně tak jako cestou k porozumění okolnímu světu. Spolupracujeme s hosty z jiných oborů. Podporujeme studenty*ky v citlivosti a kritickém pohledu na aktuální dění. Vlastní vize má hodnotu - fotograf jako operátor je vždy nahraditelným článkem řetězce. Zatímco fotograf jako autor s vlastní vizí, který inspiruje své okolí, riskuje a nestaví svou tvorbu na pragmatickém konformismu, bude i do budoucna vyhledávaným partnerem. Podporujeme myšlenku, že studenti*ky mají šanci se na škole naučit svobodně nahlížet na současný svět.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Alena Kotzmannová, Ph.D.
alena.kotzmannova@umprum.cz

ODBORNÍ ASISTENTI
MgA. Karin Zadrick
karin.zadrick@umprum.cz

MgA. Vojtěch Votýpka, DiS.   
vojtech.votypka@umprum.cz


SOCIÁLNÍ SÍTĚ

FacebookInstagram