Dotknout se zastaveného času

18. 2.–1. 4. 2023
Hunt Kastner, Bořivojova 85, Praha 3

Dotknout se zastaveného času

Vedoucí Ateliéru fotografie II Alena Kotzmannová se účastní společné výstavy šesti umělkyň Dotknout se zastaveného času / Touching Time that Stands Still. Kurátorský koncept Pavlíny Morganové sleduje proměnu přístupu k materiálům a tématům, které bývají spojovány s ženským osudem.

Fotografie, jejímž hlavním motivem je kámen, hora či do umělého prostředí přenesený a opracovaný kus nerostu je u Aleny Kotzmannové téma, k němuž se pravidelně vrací. Zajímá jí odkaz na neživou přírodu, která stálostí svého tvaru a matérie zásadním způsobem přesahuje konání člověka jako jednotlivce i jako živočišného druhu na naší planetě. Na skupinové výstavě Dotknout se zastaveného času vystavuje nejaktuálnější dílo, fotografie dodatečně upravované pomocí fyzického vstupu do plochy papíru a tisku barevnými křemičitými písky. Ty černobílým fotografiím přidávají prostorový a fyzický zlom, vlom do další dimenze, zároveň však nechají pohled sklouznout po třpytivém povrchu miniaturních krystalů. Kotzmannová neoznačuje taková díla jako asambláže či mixed media (označení by odkazovalo ke kombinaci materiálů, resp. médií), ale používá autorské označení mixed time span (kombinovaná časová trvání). Tímto způsobem pracuje Kotzmannová od r. 2019, vystavená díla navazují na předchozí sérii Quartz (2019) a Silikony (2020-2022).