SPHERICAL LIGHT: Alžběta Josefy - Alena Kotzmannová

21. 6.-4. 8. 2024
vernisáž: 20.6. 2024  od 18 hodin
Chemi
stry Gallery, Holešovická tržnice, hala 40

Chemistry Gallery uvede společnou výstavu fotografky, vizuální umělkyně a vedoucí Ateliéru fotografie II Aleny Kotzmannové a malířky a hudebnice Alžběty Josefy „Spherical Light“.

 

SPHERICAL LIGHT:  Alžběta Josefy - Alena Kotzmannová

Společná výstava umělkyň Aleny Kotzmannové a Alžběty Josefy vychází z autorské i vzájemní inspirace. Podmnožinu „inspirace“ zastupují díla tematizující vztah vnitřího a vnějšího světa prostřednictvím fenoménů světla, soustav základních prostorových elementů, prostorové situovanosti, orientace a atmosféry, na základě kterých jsou tyto vztahy vnímány.... ...Základními intuitivními principy výstavy, která propojuje výrazové světy obrazu, fotografie a objektové instalace, jsou tedy modelová situace (motiv Slunce), analogie (navigační světla – majáky), metafora (motivy jazyka, srdce, kapky, očí) a mystifikace (motiv vodopádů), na jejichž pozadí se poznání osvětluje a zakulacuje (odkaz na sférické světlo jako metaforu vhledu či prozření), nebo zůstává prostoupeno hypotézami a tajemstvím.

kurátor: Petr Vaňous

 

Další články