Plakáty studujících UMPRUM oživí veřejný prostor v metropoli

Hlavní město ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM) vytvořilo pilotní projekt symbolicky nazvaný Praha očima stu­dentů. V nadcházejících měsících veřejnosti představí různé pohledy na Prahu prostřednictvím graficky pojatých plakátů několika studentů Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM.

Plakáty studujících UMPRUM oživí veřejný prostor v metropoli

Hlavní město v rámci pilotního projektu Praha očima studentů pokračuje v oživení veřejného prostoru. Ve spolupráci s UMPRUM vzniklo v Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace pod vedením Petra Krejzka a Richarda Jaroše deset grafických motivů. Výběr grafik představí Praha v rámci podzimu na vy­braných CLV plochách. Studenti se při zpracování inspirovali hudbou, přírodou, vlastním dětstvím, archi­tekturou, českým jazykem a obecně tím, co člověka v běžném životě obklopuje, ale je často přehlíženo.

Pražanům představí svou autorskou grafiku například Sára Rašovská, která se inspirovala městskou přírodou a ka­ždodenními tématy, které ji obklopují. Ve své tvorbě experimentuje s kombinováním různých technik a koncepčních přístupů a tentokrát vycházela její interpretace městského prostředí z textu Písně o Praze Waldemara Matušky, jejímž autorem je Petr Rada.

Svoji práci představí i Sergei Gavroche, jeho vizuální ztvárnění metropole v množství geometrických tvarů a vzorů odkazuje na jedinečný národní architektonický směr z počátku 20. století - rondokubismus.

A Terezie Puršlová se ve svých pracích obrací naopak do svého vlastního nitra a návratem do dětství přibližu­je témata spjatá s veřejným prostorem, která pro ni s odstupem času nabývají nového významu.

„UMPRUM je tvůrčím prostorem otevřeným ke spolupráci nejen se soukromým sektorem, ale i státními a samosprávnými institucemi. Spolupráce s Prahou si velice vážíme. Studenti se již během svého studia setkají s konkrétními zadavateli. Ti jim dávají důležitou zpětnou vazbu z reálného světa. Studenti zase při­nášejí aktuálnost, osobitý autorský přístup a jedinečnou perspektivu na témata, se kterými Praha přichází,“ komentuje spolupráci prorektorka pro vnější vztahy Ida Chuchlíková.

Spolupráci s uměleckoprůmyslovými obory UMPRUM, kam patří architektura, design, volné umění, užité umění, grafika i teorie dějin umění zaštiťuje UMlab - kreativní laboratoř koordinující spolupráci akade­mické sféry s partnery ze soukromého sektoru, samosprávy, státní správy i neziskového sektoru. Smyslem UMlab je navázání spolupráce vedoucí i k výzkumným projektům s potenciálem pro využití v praxi.

Cílem hlavního města bylo, aby díla vzdávala hold architektuře, kulturnímu a historickému bohatství metropole i českému jazyku svým osobitým autorským stylem. Pilotní projekt Praha očima studentů navazuje na Memorandum o vzá­jemné spolupráci mezi hlavním městem Prahou a UMPRUM uzavřené na počátku roku 2022. Metropole zároveň do budoucna plánuje oslovit i další vzdělávací umělecké instituce, které by k oživení veřejného prostoru rády přispěly.