Sympozium: Noto(typo)grafie #1

13. 11. 2023 od 18 hodin
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1. 3. patro, kino

Ateliér Tvorby písma a typografie zve na první část třídílného sympozia Noto(typo)grafie, na kterém vystoupí skladatel, notograf a redaktor Jaroslav Šindler a grafická designérka Adéla Svobodová.  

Noto(typo)grafie je třídílné sympozium věnované dialogu mezi obory notografie a typografie. Program tvoří tři přednášky odborníků v oblasti notace a notových publikací a tři přednášky profesionálů z prostředí grafického designu a typografie. Tyto profesní sféry se přirozeně překrývají, leč v současnosti jsou prakticky provázané jen málo. Cyklus přednášek Noto(typo)grafie má za cíl rozvinout obecnou debatu o problematice, vztazích a spolupráci těchto oborů.

Akce je určena jak pro studující, tak pro širokou veřejnost.

 

Sympozium: Noto(typo)grafie #1

Program prvního setkání:

Bc. Jaroslav Šindler, DiS
skladatel, notograf, redaktor 

O hudebních publikacích z pohledu hudebního redaktora
Jaké parametry musí noty splňovat z důvodu praktičnosti a čitelnosti? Jak se liší dirigentská partitura od klavírních skladeb pro děti? Přednáška se zabývá různými druhy hudebnin a jejich různorodými specifiky a problematikou notové sazby ve 20. a 21. století, notačními softwary, jejich výhodami a neduhy, notovými fonty a digitalizací notových materiálů.

MgA. Adéla Svobodová
grafická designérka

Kniha jako nástroj
Přednáška se zabývá knihou jako instrumentem informačního, intelektuálního ale také vizuálního i haptického zážitku, knihou tak jak ji důvěrně známe, její dekonstrukcí a pátrání po jejím původu, a proměnami knihy jako média v kontextu vývoje výrobních technologií. Jakou podobu má kniha, kterou navrhuje a upravuje její čtenář? A jak vypadá kniha dnes?