UMPRUM na festivalu FIK #7

UMPRUM na festivalu FIK

 

Festivalu ilustrace a komiksu se tentokrát účastní dva ateliéry UMPRUM. Ateliér animace a filmu si připravil projekci pásma krátkých filmů a Ateliér designu a digitálních technologií bude mít výstavu zaměřující se na fenomén vertikálního videa 9:16.

UMPRUM na festivalu FIK #7

Formát vertikálního videa je úzce spojený s mobilními telefony či lightboxy. Studentky a studenti napříč ročníky ateliéru uchopují téma Duch | Spirit a volně ho přejímají do nejrůznějších subtémat, polemizují a hledají například ducha místa, virtuálních prostorů či bludného ducha našich měst.

V sobotu 19. 11. od 15:30 do 18 hodin bude promítání krátkých filmů z Ateliéru animace a filmu Umprumácká duchařina.

 

V pátek 18. listopadu v Ústí nad Labem odstartuje sedmý ročník festivalu FIK. V průběhu tohoto víkendu bude možné ve Veřejném sále Hraničář a jeho blízkém okolí navštívit doprovodný program plný workshopů pro děti i dospělé, výstav, prezentací, autorského čtení nebo koncertů. V průběhu soboty již tradičně návštěvníci najdou v hraničářské kavárně stánky několika malých nakladatelů a tvůrců s originálními knihami, uměleckými tisky nebo hravými papírovými výrobky.

“Podtitulem letošního ročníku je

UMPRUM na festivalu FIK #7
18. 11. - 20. 11. 2022

Veřejný sál Hraničář, Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem

 

Festivalu ilustrace a komiksu se tentokrát účastní dva ateliéry UMPRUM. Ateliér animace a filmu si připravil projekci pásma krátkých filmů a Ateliér designu a digitálních technologií připravil výstavu zaměřující se na fenomén vertikálního videa 9:16.

Formát vertikálního videa je úzce spojený s mobilními telefony či lightboxy. Studentky a studenti napříč ročníky ateliéru uchopují téma Duch | Spirit a volně ho přejímají do nejrůznějších subtémat, polemizují a hledají například ducha místa, virtuálních prostorů či bludného ducha našich měst.

V sobotu 19. 11. od 15:30 do 18 hodin bude promítání krátkých filmů z Ateliéru animace a filmu Umprumácká duchařina.

 

V pátek 18. listopadu v Ústí nad Labem odstartuje sedmý ročník festivalu FIK. V průběhu tohoto víkendu bude možné ve Veřejném sále Hraničář a jeho blízkém okolí navštívit doprovodný program plný workshopů pro děti i dospělé, výstav, prezentací, autorského čtení nebo koncertů. V průběhu soboty již tradičně návštěvníci najdou v hraničářské kavárně stánky několika malých nakladatelů a tvůrců s originálními knihami, uměleckými tisky nebo hravými papírovými výrobky.

“Podtitulem letošního ročníku je