Program Ateliéru s hostujícím umělcem UMPRUM v ZS 2023/24

Program Ateliéru s hostujícím umělcem UMPRUM v zimním semestru 2023/24

Program Ateliéru s hostujícím umělcem UMPRUM v ZS 2023/24

Východ-Jih: Mezinárodní výměny mezi střední a východní Evropou a Afrikou.

Interdisciplinární praktický a teoretický kurz s účastí zahraničních hostů zkoumá kulturní výměnu mezi zeměmi bývalého východního bloku a africkými státy s nově nabytou nezávislostí ve druhé polovině 20. století. Předmětem studia je i dopad tohoto dialogu na umění v období studené války a jeho současný vývoj.

Kurs odkazuje mimo jiné na významnou politickou roli bývalého Československa jako jednoho z hlavních sponzorů rozvoje Afriky ve 20. století (také prostřednictvím Univerzity 17. listopadu, která mezi lety 1961–1974 vzdělávala studující z různých zemí globálního Jihu) a je příspěvkem k aktuální mezinárodní debatě o pozicích Afriky ve světovém uspořádání.

Jedním z cílů kurzu je podpořit mezioborový kontakt v rámci výuky na UMPRUM.

Projekt vychází z profilu Ateliéru s hostujícími umělci UMPRUM jako platformy pro aktuální témata a perspektivy v umění, jeho kontextualizaci, přesahy do jiných disciplín i redefinici rolí a nároků na současné umělce.

 

Hlavní hostující lektorkou UMPRUM v zimním semestru 2023/24 je JANA NDIAYE BERANKOVA.

JANA NDIAYE BERANKOVA je teoretička architektury a umění, filosofka, publicistka a nakladatelka. Studovala dějiny umění a komparatistiku na École Normale Supérieure a École des Hautes Études en Sciences Sociales (Paříž, Francie) a Columbia University (New York, USA), kde obhájila dizertační práci Produktivní nedorozumění? Teorie architektury a francouzská filozofie v letech 1965–1990. Specializuje se na současnou filozofii ve vztahu k teorii architektury, kontinentální filosofii, sociální hnutí v roce 1968, projevy moderny v západní Africe, architekturu střední Evropy a Karla Teigeho. Vyučuje a přednáší v akademickém prostředí a publikuje v odborných publikacích. Spoluzakládala a vede neziskové nakladatelství Suture Press / éditions Suture (www.suturepress.com).

Dalšími přizvanými hosty semestru jsou Manthia Diawara, Terri Geis, Vanessa van Obberghen, Luc Tuymans, Mamadou Diouf, Łukasz Stanek.

 

Struktura výuky

Semestrální program bude probíhat průběžně na týdenní bázi. Studenti se budou setkávat s lektorkou a koordinátorkou pravidelně každý týden. Přizvaní hosté povedou intenzivní workshopy.

Výuka bude probíhat primárně v angličtině. Program ateliéru nebude bránit studentům v plnění ostatních předmětů jejich výuky.

Přihlášky

Program je součástí Katedry volného umění UMPRUM a nabízí místa i studentům jiných kateder a škol.

Ke studiu přijímá studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia s výjimkou prvního ročníku bakalářského studia a semestrů, ve kterých uchazeči ukončují studium bakalářskou nebo diplomovou prací.

Studium v Ateliéru s hostujícím umělcem má statut studijní stáže. Podmínkou je řádné ukončení předešlého semestru a zápis do stávajícího semestru v předepsaném termínu. Pro přihlašování a další informace prosím písemně kontaktujte kmenovou pedagožku ateliéru Slávu Sobotovičovou, ssobot@vsup.cz, +420 737 620 381.

Uzávěrka přihlášek je 11. 9. 2023

 

Dosavadní hostující umělci UMPRUM a témata jejich kurzů:

LS 2023/2024 Özlem Altin: Nakreslíme si mapu, abychom se mohli ztratit. Vztahy jako krajina

ZS 2022/2023 Marwa Arsanios: Budování struktury. Strategie sebeorganizace skupiny

LS 2021/2022 Viktor Timofeev: Polévka z procesu. Výhybky a návraty v umělecké praxi

ZS 2021/2022 Matt Mullican: Detaily z imaginárního vesmíru

LS 2020/2021 Maja Smrekar:  Dialog s různými partnery včetně mimo-lidských

ZS 2020/2021 Sam Lewitt: Měřítka

LS 2019/2020 Tyler Coburn: Alternativní scénáře, spekulativní strategie

ZS 2019/2020 Justin Fitzpatrick: Kritický potenciál malby

LS 2018/2019 Nina Beier: Kulturní významy objektů a materiálů

ZS 2018/2019 David Maljković: Přesahy instalace

LS 2017/2018 Marie de Brugerolle: Odkaz dějin performance