David Nosek z UMPRUM vytvořil rozměrné dílo pro ÚHKT

Student Ateliéru volného umění II (Malba) UMPRUM, David Nosek, vytvořil rozměrné nástěnné dílo pro nově otevřený Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) na Karlově náměstí v Praze. Dílo bylo vybráno na základě interního výběrového řízení zaměstnanců ÚHKT.

David Nosek z UMPRUM vytvořil rozměrné dílo pro ÚHKT

V polovině roku 2021 se ÚHKT obrátil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze s žádostí o vytvoření uměleckého díla do jeho nových prostor. Společně se instituce dohodly na interní soutěži a oslovily studenty i čerstvé absolventy školy. Zadáním byl ideálně trojrozměrný objekt/reliéf s námětem vztahujícím se k poslání a zaměření ústavu. Jeho umístění bylo plánované do vstupních prostor nově vznikajícího pavilonu ÚHKT.

Interní komise ÚHKT se z předložených prací shodla na výběru monumentálního díla studenta Ateliéru volného umění II (Malba) Davida Noska. Jeho práci tvoří 95 čtvercových desek tvořících mřížku. Na jejich povrchu se nachází malba vytvořená kombinovanou technikou akrylových barev, olejových barev a tisku. Některé z desek protínají šípy zlaté barvy, které vystupují do prostoru. 

„Snažil jsem se, aby dílo co nejlépe reprezentovalo instituci, pro kterou bylo vytvořeno. Absolvoval jsem několik konzultací s lékaři, abych získal v rámci svých možností vhled do oboru. Estetiku nakonec nejvýrazněji inspirovaly krevní nátěry. Hlavním tématem díla je boj s rakovinou, kterou obecně pojímám jako nepřetržitou reprodukci nemocných buněk. S tím souvisí zvolená forma mřížky, která navozuje pocit mnohosti a možnost nekonečného pokračování směrem do stran, což je dále podtrženo monumentalitou díla. Podobu nemocných bílých krvinek jsem vyabstrahoval ze všech jejich možných patologických změn u lymfomů a leukémií. Z jejich shluků vychází černé paprsky reprezentující smrt. Zlaté šípy odkazují k léčivé síle slunce – do řecké mytologie ke slunečnímu bohu Apollonovi, při kterém se skládala Hippokratova přísaha. Reprezentují vítězství člověka nad smrtí skrze civilizační úsilí, racionalitu a vědecký pokrok“, říká autor realizace David Nosek.

Instalace díla proběhla v polovině května a krátce na to, v úterý 7. 6. byla budova slavnostně otevřena. Během úvodního proslovu ředitel ÚHKT prof. Petr Cetkovský, zmínil spolupráci s UMPRUM a dílo Davida Noska, které je jejím úspěšným výsledkem. 

 

 

David Nosek (*1994) je studentem ateliéru malby na pražské UMPRUM pod vedením Jiřího Černického a Michala Novotného. Ve své tvorbě se snaží sjednotit formální racionalitu konceptuální estetiky s jejím protipólem, přítomným v obsahové vrstvě, která tento formální řád narušuje. Zároveň ale klade důraz na přirozený, čistě vizuální jazyk svých děl. Snaží se jej povýšit nad převažující diskurzivní vnímání poučeného diváka a naopak jej vrátit zpět ke smyslovým formám recepce. David Nosek jde tímto svým přístupem proti dnes převažujícím uměleckým strategiím na poli ideologických či teoretických vztahů a specifickým jazykem své tvorby se řadí spíše k solitérům vystupujícím z řady. 

 

Víc o novém pracovišti Ústavu hematologie se dozvíte zde: https://forbes.cz/novy-pavilon-za-miliardu-ustav-hematologie-otevira-nove-pracoviste/