Zvířata a jejich práva v komiksu: přednáška a workshop pro děti

Centrum umění a ekologie UMPRUM zve na přednášku Martina Tománka o právech zvířat v komiksu a workshop pro děti s Toy_Box do střešovické Kafkárny, pořádané Institutem úzkosti ve spolupráci s Ateliérem Sochařství. Zaměříme se na to, jak skrze komiks vyprávět jiné příběhy mezidruhových vztahů.

Zvířata a jejich práva v komiksu: přednáška a workshop pro děti
Jak se zvířata a jejich práva objevují v komiksu? Daří se zvířatům v realitě komiksu lépe než ve světě velkochovů a nerovných vztahů? A jak může být komiks efektivním nástrojem jak vyprávět jiné příběhy o našem vztahu k více než lidskému světu?
 
Více najdete na webu Institutu úzkost: bit.ly/animalrights-in-comics
 
Přednáška Martina Tománka
od 17.00 h
Žánr komiksu byl vždy okrajové médium, ale o co byl více stranou vysokého umění, o to byl vnitřně svobodnější. V rámci média komiksu existuje mnoho přístupů a způsobů jak vyprávět vztah člověka se zvířaty. Martin Tománek představí vybraná komiksová díla, která se zabývají právy zvířat, stejně jako některé zarážející příklady, které jsou kontroverzní nebo potvrzují status quo.

Před studiem sociální pedagogiky pracoval Martin Tománek na jatkách. V současnosti se věnuje kritické pedagogice v projektu Futuropolis, je také zakládající člen kolektivů Sdruženy a Prázdné trůny. Komiksu se věnuje jako publicista na stránkách kulturního časopisu Lógr, publikoval i text o environmentálním komiksu pro Kapitál. Pravidelně přednáší a vede workshopy na veganských akcích.
 
Workshop pro děti s Toy_Box
15.30–17:30 h
vhodné pro děti 10+, nutná registrace přes: institutuzkosti@gmail.com
Dá se komiksem a uměním pomáhat zvířatům? A jak přesně? Ptá se výtvarnice a komiksová autorka Toy_Box, která má s takovou tvorbou bohaté zkušenosti – je autorkou série veganských obrazů, komiksů s problematikou práv zvířat, spolupracovala s útulky i se záchranářskou organizací, která pomáhala v Austrálii tamní přírodě po vlně požárů. Spolupracovala také s českými ochranáři a zachránila a osvojila si několik psů z útulku. V první části workshopu bude Toy_Box mluvit o svém aktivismu a tvorbě, v druhé části budete mít možnost komiks tvořit s ní.

Toy_Box je výtvarnice, která se věnuje širokému poli výtvarných vyjádření od komiksu, ilustrací a tvorby autorských knih až po volnou malbu. Za svůj komiksový román Moje kniha Vinnetou dostala v roce 2015 ocenění za nejlepší komiksovou knihu a za nejlepší kresbu, cenu Muriel a Zlatou stuhu. Vydala Komiksovou učebnici komiksu, kde shrnula své dosavadní poznatky o komiksu a v roce 2021 autorskou knihu Tma, o dětském strachu a fantazii. Toy_Box vychovává čtyři děti a žije v Praze.

Akce probíhá v českém jazyce. Vstup je volný.
 
Projekt Centrum pro umění a ekologii UMPRUM získal podporu z Fondů EHP 2014–2021 v rámci programu Kultura. / The project Center for Arts and Ecology UMPRUM is supported by the EEA Grants 2014–2021 under the Programme Culture. 
 
#EEANorwayGrants #programkultura #fondyehpanorska