UMPRUM Online // Laura Morovská a Anna Vohralíková a... Milenec Lady Chatterleyové

Román Davida Herberta Lawrence v angloamerickém prostředí čelil třicet let cenzuře kvůli údajné obscénnosti. Studentky Laura Morovská (Ateliér tvorby písma a typografie) a Anna Vohralíková (Ateliér ilustrace a grafiky) si tuto knihu vybraly v rámci meziateliérového zadání na novou grafickou úpravu kanonických literárních děl.
Podívejte se na jejich elegantní zpracování s perkovou ilustrací nebo haptickou úpravu obálky a také na to, jak k takovému řešení dospěly, v novém příspěvku na UMPRUM Online: https://online.umprum.cz/laura-morovska-a-anna-vohralikova-a-milenec-lady-chatterleyove/ 
UMPRUM Online // Laura Morovská a Anna Vohralíková a... Milenec Lady Chatterleyové

Foto: Viktorie Macánová