Tvorba písma a typografie

Ateliér tvorby písma a typografie patří k tradičním školám katedry grafiky na VŠUP od jejího vzniku po současnost, ať se již se jmenoval Ateliér knižní kultury nebo Kniha a písmo. V době po druhé světové válce byl veden Františkem Muzikou, Milanem Hegarem, Janem Solperou a Františkem Štormem V současnosti jsou jeho pedagogy Karel Haloun, Tomáš Brousil a Radek Sidun. Na tvorbu vlastního písma je zaměřena relativně malá část studentů, předmětem studia je celá šíře oblasti grafického designu. Klademe důraz na propojení nových a klasických médií a na využívání školních grafických dílen, které jsou jedním ze základních pilířů k pochopení naší profese.

KONTAKT

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
3. patro – místnost 305

OBECNÉ KONTAKTY
251 098 414

VEDOUCÍ ATELIÉRU
MgA. Filip Kraus
filip.kraus@umprum.cz

ASISTENT
doc. Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.
jan.cumlivski@umprum.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook / Instagram