Common Ground: Vnitrozemí - společná výstava Katedry volného umění na Artsemestru

16. 6.-21. 6. 2023
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
místnosti: 004, 005, 207, 302, 307

Na Artsemestru léto 2023 se představí společný projekt Katedry volného umění, který se věnuje tématu vnitrozemské existence.  Prezentace ateliérů Volného umění Common Ground: Vnitrozemí přesahuje i tradiční způsob instalace podle domovských ateliérů. V tomto případě je rozhodujícím prvkem téma - Korpus, Kořeny, Hranice, Příběh, nebo Podnebí. Kurátorsky vedené instalace tak dokazují propojenost jednotlivých ateliérů.

Common Ground: Vnitrozemí - společná výstava Katedry volného umění na Artsemestru

Vnitrozemský ostrov. Pozemská existence organizovaná mezi pevninami. Izolovaný prostor. Absence salinity.

Je možné v tak individualistickém prostředí nalézt společného jmenovatele?

Letní klauzury 2023 katedry volného umění vytváří identitu na základě geolokace.

Výstava tématizuje reflexi vazby na prostředí, odkud jsme vzešli, kam jsme emigrovali, nebo kde prožíváme třeba jen semestr studia. Aktivní zacházení s vědomím vnitrozemské existence umožňuje chápat - pochopit zdroje vlastní tvorby zcela novou perspektivou. Absence moře a brakické vody na našem území zase nabádá k vyhledávání vlastních inspiračních pramenů skrze které, byť i na okamžik, popíráme gravitaci. Tato nepřítomnost v přítomnosti nabírá eskapistických tendencí do vlastních realit, o kterých podáváme výpověď napříč pěti ateliéry. Vodítkem k interpretaci jsou přidružená podtémata, která zaštiťují formální a obsahové podobnosti jednotlivých děl. Ty pak v kurátorském výběru podávají zprávu o návratu ke zdrojům vlastního poznání, uchopují hmotu a prostor, jenž nás obklopuje a tvoří pevný obal pro základní pohyb a interakci s prostředím, vymezují a ve stejnou chvíli umožňují (prostor) vymezit se z předepsaných hranic, narativními způsoby formují prostředí a v neposlední řadě přinášejí nové možnosti úniku z předdefinovaného území. Vnitřní popis událostí zde popírá doposud vnímanou realitu a prostírá svébytné umělecké přístupy. Odlišné formální prostředky nás nerozdělují, ale naopak posilují mnohovrstevnatou výpověď o životě mezi pevninami.

Klauzurní výstava Katedry volného umění tak poprvé představí společnou výstavu napříč ateliéry s cílem posílení reprezentativity a hodnoty sdělení ve vzájemném propojení.

Hlavní téma
Common Ground: Vnitrozemí (kurátorka: Kristýna Černá)

Podtémata (ateliéry)
rámcová, nutně nediktují náplň obsahu

Korpus těleso, tělo, soubor (držící pohromadě)
(kurátorka: Bianka Barniaková)

Kořeny ze kterých čerpáme, ke kterým se navracíme
(kurátorka: Kristýna Černá)

Hranice vymezující společný prostor, ty které respektujeme i ty proti kterým se vymezujeme
(kurátor: Jakub Klíma)

Příběh které (spolu)vytváříme, přetváříme, které si předáváme, a které uchováváme
(kurátor: Vincent Klusák)

Podnebí jako prostor pro snění, pro nadpozemské ideje
(kurátoři: Vincent Klusák & Markéta Královcová)

+ Island between the mainland Kolektivní dílo
(kurátoři: Kristýna Černá & Daniel Altera)

Související obsah

ARTSEMESTR léto 2023

ARTSEMESTR léto 2023

Výstava
7. 6. 2023
Artsemestr na Kafkárně - KOMUNITY

Artsemestr na Kafkárně - KOMUNITY

Výstava
Kafkárna
9. 6. 2023