Letní plénum KVU

Plénum katedry volného umění v TC Mikulandská

Letní plénum KVU
Plénum KVU proběhlo 13. 4. v TC Mikulandská, a to v novém formátu. Účastnice a účastníci diskutovali v menších pracovních skupinách, v nichž se věnovali tématům jako status umělce/kyně, studium vs. práce, nebo provoz KVU. Celou akci moderovaly externí facilitátorky. S podněty vzešlých z diskuzí budou dále pracovat nejen vyučující, ale i studující katedry.
Děkujeme všem, kteří dorazili.