Otevřená schůze KVU

24. listopadu 2022 proběhla v TC Mikulandská další pravidelná otevřená schůze Katedry volného umění, na níž se setkávají vyučující i studující katedry napříč ateliéry.

Otevřená schůze KVU

 

Vedení KVU studující informovalo o novinkách a budoucích plánech týkajících se výuky i provozu školy a otevřelo diskuzi o aktuálních tématech. Mimo jiné byla studujícím osobně představena nová školní psycholožka, na kterou se mohou kdykoli obracet, došlo i na rekapitulaci nedávných exkurzí KVU (např. na bienále do Benátek).
 
Příští otevřená schůze proběhne v LS 2022/23. Pokud mají studující podněty k jejímu obsahu nebo způsobu konání, mohou se kdykoli obracet na metodičku katedry (kristyna.pecova@umprum.cz) nebo vedoucího katedry (dominik.lang@umprum.cz).