Anna Ročňová: Tiché aranžmá

Zveme na výstavu absolvenky Ateliéru sochařství UMPRUM která bude první výstavou v novém prostoru Klíčová dírka (PLATO Ostrava)

Anna Ročňová: Tiché aranžmá

Vernisáž 24/4 v 18 h

 

Objekty Anny Ročňové vzešlé z komunikace s rostlinami se rozvíjejí v tematických sériích a instalace připomínají druhová spříznění. Skrze krásné a zároveň zneklidňující materiálové asambláže s námi umělkyně sdílí svá pozorování složitého vztahu lidí a rostlin. Ve výstavě Tiché aranžmá sleduje rozhraní přírody, rostliny a kytky jako zboží.

To, o čem chce Anna Ročňová tiše mluvit, je obsaženo už v samotném výběru materiálů. Jsou to řezané květiny ze skleníků nacpané v plastových obalech, které problematicky reprezentují přírodu v bytech, utišují rozchod s krajinou skrze tuto velmi chemickou, neudržitelnou náhražku louky či záhonu doma.

Autorčiny ruce umělecky a floristicky, intuitivně a mechanicky, jemně, manipulativně a tiše aranžují listy, stonky a sušené rostliny s plastovými vlákny a návleky do krásných předmětů s částečně násilnými kontexty a spojeními, jež ukazují propast mezi etikou a kulturou lidí.

Tiché aranžmá najdete v Klíčové dírce, jednom z výstavních sálů vyčleněném pro zahradu, pěstování, hru a umění.

 

Autorka: Anna Ročňová
Spolupráce: Jan Boháč
Kurátorka: Edith Jeřábková

Text: Plato Ostrava