Marie Lukáčová: Divoženky přežvykující srdce plná kouře

14. 11. 2023 – 25. 2. 2024
vernisáž: 13. 11. 2023 od 19 hodin
Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1 – Staré Město

 

V Domě fotografie GHMP bude otevřena výstava aktuálních projektů doktorandky Ateliéru volného umění I UMPRUM Marie Lukáčové „Divoženky přežvykující srdce plná kouře“ a umělkyně Pauline Curnier Jardin a Feel Good Cooperative: Římské večírky. Na projektu se mimo jiné podílel i vedoucí Ateliéru tvorby písma a typografie Filip Kraus, který graficky upravil Mariinu autorskou knihu "Ryba a Drak" a dále připravil hudbu k jejímu filmu.

Marie Lukáčová: Divoženky přežvykující srdce plná kouře

Výstava Divoženky přežvykující srdce plná kouře je součástí multimediální trilogie, jejíž další části tvoří film Orla a autorská kniha Drak a ryba. Každá z částí se odehrává v jiné časové rovině. Film Orla, jehož první část lze ve výstavě zhlédnout, vstupuje do děje knihy mezi prolog a její hlavní děj. Čas výstavy, sestávající vedle videoinstalace z košatých cyklů kreseb, tisků a nástěnných maleb, se odvíjí v paralelním, časově neohraničeném procesu uměleckých proměn, kde vtělení různých pravd společně vytváří nový svět nadčasových symbolů a mýtů.
V historii, podobně jako v nových mytologických příbězích Marie Lukáčové, byla většina lidových rituálů udržována ženskou energií – s důrazem na intimitu komunitní i ženské
vzájemnosti, na tělesnost v lidových rituálech i na emoce spojené s mateřstvím, sexualitou, menstruací, rozením, dospíváním, ale i násilím a smrtí. A především na jejich bezpodmínečné spojení s přírodou. Kresby a animace Marie Lukáčové odkazují svojí dekorativností na fenomén tradičních prací, které mají svou specifickou časovost: například tkaní nebo paličkování krajek v lecčems souvisí se spřádáním mýtických forem do jednotlivých příběhů. Obojí obsahuje rytmy opakování i tvůrčí přístupy, které přejímají principy přírodních cyklů a procesů.
Marie Lukáčová ukazuje, že cestou k zachování kontinuity života není bořit tradice, ale přisvojovat si je. Skrze nové příběhy k nim přidávat další, aktuální významové vrstvy. Vytvářet nové rituály oživující hluboce zakořeněná mytologická témata, která mají moc uvolňovat skrytou energii. To vše získává nový význam v době, kdy se společnost potýká s výzvami a hrozbami, plynoucími ze zjevně neudržitelných společenských paradigmat patriarchálně založené společnosti.

Pauline Curnier Jardin založila Feel Good Cooperative jako prostor pro vyjádření, inspiraci a finanční podporu pro sexuální pracovnice v Římě, jejichž práce je spojena s křehkostí každodenní existence.


Kurátorky: Jitka Hlaváčková a kurátorský tým Společnosti Jindřicha Chalupeckého (Barbora Ciprová, Veronika Čechová, Tereza Jindrová, Karina Kottová)