Cena Josefa Hlávky udělena Davidu Noskovi

Cena Josefa Hlávky udělena Davidu Noskovi

Nositelem ceny Josefa Hlávky za rok 2023 je za UMPRUM čerstvý absolvent David Nosek z Ateliéru volného umění II. Na návrh rektora prof. Jindřicha Vybírala byl oceněn za svou vynikající diplomovou práci Against the Day.

Cena Josefa Hlávky udělena Davidu Noskovi

Dílo staví současný virtuální obrat do souvislostí s alchymickou symbolikou a pohledem na svět. Kyberprostor zobrazuje jako vpád vnějšku, černé slunce, kosmický horor, propast hledící zpět do nás. Tyto skutečnosti zároveň pojímá jako možnost opětovného navázání kontaktu se základními fundamenty života, duchovního očištění skrze tmu k novému zrození.