Vyjádření vyučujících Katedry volného umění k textu Jiřího Černického

Jménem Katedry volného umění Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze chceme reagovat na nedávno zveřejněný dopis Jiřího Černického. Máme respekt k práci, kterou na katedře za třináct let svého působení na UMPRUM odvedl a která ovlivnila studující, jež školou úspěšně provedl. 

Vůči dopisu, který byl původně v prosinci 2022 určen hlavně dovnitř komunity Vysoké školy uměleckoprůmyslové, stejně jako vůči diskuzi, kterou nyní inicioval, se však musíme vymezit. Zvýšená snaha o korektnost a citlivost k jazyku, který používáme, je v současném nerovném světě na místě a neměla by být zlehčována nebo parodována. Naše výhrady se ale týkají i negativního obrazu, který dopis vykresluje o mladé generaci, jejích hodnotách, vizích a pracovní morálce.

Z pozice profesionálů s dlouholetou pedagogickou praxí apelujeme na veřejnost, aby zůstala vůči mladým lidem otevřená a nestavěla se do defenzivní pozice vůči jejich projevům a požadavkům. Vybízíme ji, aby nekategorizovala celou mladou generaci zjednodušeně. Vyzýváme k dialogu a aktivnímu vzájemnému naslouchání. Věříme, že se můžeme společně učit o světě, ve kterém žijeme a působíme, společně. Věříme také v úsilí mladé generace aktivně se podílet na tvarování budoucnosti pro celou společnost. Vždyť právě studující historicky byli, a jsou, důležitými hybateli zápasů za svobodnější a spravedlivější svět. S touto vírou jsme si také vybrali, a vykonáváme, naše povolání. Myslíme si, že to, na co studující často poukazují s mladistvou odvahou a vizí, máme skrze své zkušenosti reflektovat a tím stimulovat další diskuzi. Dle našeho názoru se mají pedagogové a pedagožky starat o úspěšný rozvoj studujících, být otevření k jejich názorům, neskrývat emoce, ale bavit se o nich. Uvědomovat si, že kritická reflexe obsahuje i sebereflexi.

Jsme si vědomi zásadního postavení svobodného vyjádření v současném umění a snažíme se pro ně vytvářet produktivní podmínky. Škola však má být i prostorem bezpečí. Katedra je pro nás partnerské prostředí, v němž si s respektem vzájemně nasloucháme a společně se vyvíjíme.  

 

Katedra volného umění UMPRUM

 

Dominik Gajarský

Zuzana Jakalová

Martins Kohout

Dominik Lang

Michal Novotný

Michal Pěchouček

Sláva Sobotovičová

Aleksandra Vajd

 

V Praze, dne 28.6. 2023