Planeta B na Uroboros Festival

Modul pro udržitelnost a civilizační otázky UMPRUM s názvem Planeta B, který se věnuje mezioborové a týmové tvůrčí praxi zaměřené na důležité environmentální a sociální problémy současnosti ve spolupráci s festivalem Uroboros připravili přednášku a workshop:

Planeta B na Uroboros Festival

Jádro a Budoucnost: od Technologie k Politice. 
6.10 od 10:00 v Kampusu Hybernská

Workshop Design for Relating
6.10 od 13:00 v Kasárna Karlín

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Jádro a Budoucnost: od Technologie k Politice. 
6.10 od 10:00 v Kampusu Hybernská

 

Jaké otázky a výzvy se v současnosti vážou k jaderné energii? Jak to celé souvisí s politikou a klimatickou krizí? Tato témata otevřeme v rámci panelové diskuse s jadernou inženýrkou Lenkou Frýbortovou (ČVUT), environmentalistou Edvardem Sequensem (Call) a Markétou Dohnálkovou (SÚRO)


Lenka Frýbortová je absolventka inženýrského a doktorského studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze, obor Jaderné inženýrství. Věnuje se problematice hodnocení palivových cyklů a bezpečnosti jaderných zařízení. Podílí se na výuce v oblasti reaktorové fyziky, provozní reaktorové fyziky a jaderné bezpečnosti. Je také součástí směnového personálu reaktoru VR-1.

Edvard Sequens je energetický konzultant a vedoucí energetických projektů v Calla – Sdružení pro záchranu prostředí. Pracoval ve vládní „Pačesově“ komisi pro posouzení energetických potřeb ČR a rovněž jako externí poradce ministra životního prostředí. Nyní je členem Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj. Je sekretářem Platformy proti hlubinnému úložišti sdružující 51 měst, obcí a spolků.

Markéta Dohnálková se ve své dizertační práci věnuje tématu konstrukčních systému v hlubinných úložištích radioaktivních odpadů. Ve Správě úložišť radioaktivních odpadů má na starosti projektové řešení hlubinného úložiště. 

Diskuzi povede Klára Peloušková.


Klára Peloušková vystudovala dějiny a teorii umění a teorii médií na Masarykově univerzitě v Brně a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Působí jako metodička a lektorka na Katedře designu a Katedře dějin a teorie umění UMPRUM. Tento event bude probíhat v češtině.

 

Registrace (zdarma) a detaily: https://www.uroboros.design/events/jadro-a-budoucnost-od-technologie-k-politice/ 

 

_________________________________________________________________________

 

Workshop Design for Relating
6.10 od 13:00 v Kasárna Karlín

Workshop Design for Relating, který povedou Kirsi Hakio a Tuuli Mattelmaki, se zaměří na téma osobních dimenzí změny a jejich roli v ekologicko-sociální transformaci planety. Prostřednictvím kreativní reflexe, sebeuvědomění a generativního ztělesňování budou moct účastníci prozkoumat svůj vlastní vnitřní svět, zaměřit se na osobní vztahy a měnící se perspektivy. V rámci workshopu se experimentuje radikální otevřeností, přijetím a důvěrou v nově vyvstávající skutečnosti, které se generují v rámci kolektivního zážitku mimo kontrolu jednotlivce. 

Další články