Informace k průběhu přijímacího řízení do doktorského studia - studijní program Teorie a dějiny moderního a současného umění pro ak. rok 2021/22

Přijímací řízení se uskuteční dvoukolově:

 

1. kolo probíhá formou testu z anglického / německého / francouzského jazyka. (UMPRUM uznává státní jazykové zkoušky na úrovni C1 z veřejných vysokých škol). Pro postup do 2. kola je nutné mít správnost testu z cizího jazyka alespoň na 60%.

2. kolo probíhá formou pohovoru s komisí jmenovanou rektorem. Výchozím požadavkem při přijímacím pohovoru jsou znalosti historických a teoretických problémů oboru a jejich souvislostí, základní literatury oboru, zájem o jeho aktuální proměny i orientace v současném uměleckém provozu. Jeho součástí bude i prezentace a obhajoba projektu a rozprava o něm, včetně literatury.

Hodnocení

Předpoklady jednotlivých kandidátů hodnotí přijímací komise jmenované rektorem a své hodnocení vyjadřuje bodováním v rozpětí 0 - 5 bodů podle těchto kritérií:

  • Kvalita předloženého projektu
  • Argumentace
  • Přínos pro UMPRUM
  • Další činnost

K přijetí jsou navrženi uchazeči, kteří dosáhli alespoň 12 bodů ve 2. kole. O pořadí rozhoduje dosažený počet bodů, k přijetí jsou navrženi uchazeči s nejvyšším počtem bodů. Body za první a druhé kolo se nesčítají. Nejvyšší množství přijatých uchazečů v doktorském programu Teorie a dějiny moderního a současného umění je 5. Nejvyšší počet uchazečů nemusí být naplněn.

 

 

Přijímací pohovor bude probíhat dle harmonogramu, který bude v dostatečném předstihu zveřejněn na webu UMPRUM – www.umprum.cz.

 

 

S sebou si, prosím, přineste:

1. Pozvánku zaslanou poštou

2. Průkaz totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas

3. Negativní RT-PCR test, nebo negativní antigenní test na SARS-CoV-2 ne starší než 48 hodin, nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 za posledních 90 dní, nebo potvrzení o provedení očkování, kdy od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní. 

 

Upozorňujeme, že veškeré informace týkající se uchazečů budou na webových stránkách zveřejňovány pod Vaším číslem přihlášky – především uchazeči poustupující do 2. kola a výsledky přijímacího řízení.