Úspěšný projekt NAKI – Architektura a česká politika v 19.–21. století

Na konci roku 2022 se uzavřel pětiletý výzkumný projekt realizovaný týmem 15ti řešitelů a řešitelek, převážně pedagogů, absolventů a doktorandů Katedry teorie a dějin umění, který se zabýval vzájemnými vztahy tuzemské architektury a politiky od 19. století po současnost. Tedy nejen otázkou, jakým způsobem politická objednávka ovlivňovala dobovou architektonickou produkci, ale i obráceně, jak architektura a vystavěné prostředí formovaly místní politiku a společenské vztahy.

Úspěšný projekt NAKI – Architektura a česká politika v 19.–21. století

Historie posledních 200 let ve střední Evropě je frázována významnými milníky. V souladu s tím byl projekt chronologicky rozčleněn do čtyř sekcí: dlouhé 19. století, 1918–1945, 1945–1989, období po 1989. Výsledkem byly 4 výstavy s dvojjazyčnými kritickými katalogy, v jejichž názvu jsou citáty vyjadřující zaměření té které doby: „Síla i budoucnost jest národu národnost“, „Duch, který pracuje“, „Budoucnost je skryta v přítomnosti“ a „Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí“. Expozice byly realizovány v Galerii UM, TC Mikulandská, v UPM v Praze – Domě U Černé Matky Boží, a posléze ve spolupráci s NPÚ reprízovány v Zámku Krásné Březno a ve Vile Stiassni v Brně. Závěrečná výstava, syntetizující výsledky výzkumu, se konala v hlavní budově Slovenského národního muzea v Bratislavě. Grafickou podobu všech katalogů a expozic vytvořily Tereza Hejmová a Kristýna Žáčková, o architektonické řešení se staralo studio RCNKSK architekti. Kromě výstav vzniklo 13 odborných studií publikovaných v časopisech Umění, Architektúra a urbanizmus, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny či Opuscula Historiae Artium. Nad rámec plánovaných výsledků pak ještě jedna monografie a 6 kapitol v knihách. Projekt byl řešen v rámci programu NAKI II Ministerstva kultury ČR, které jej ve svém závěrečném hodnocení shrnuje takto: „Velmi kvalitně řešený projekt, bez závažných změn (ty byly většinou personálního charakteru). Všechny definované cíle-hypotézy byly realizovány v navrhovaných termínech a úspěšně publikovány předpokládanými výstupy (výstavy, katalogy, knihy, recenzované články včetně impaktovaných). Projekt počítal s velkým množstvím uplatněných výsledků a zcela bez výhrad je splnil.“

Děkujeme všem, kteří se na řešení projektu podíleli.

 

Síla i budoucnost jest národu národnostvýstava a publikace
Duch, který pracujevýstava a publikace
Budoucnost je skryta v přítomnosti. Architektura a česká politika 1948-89výstava a publikace
Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí Architektura a česká politika po roce 1989výstava a publikace
Architektura a česká politika v 19.–21. stoletívýstava a publikace